iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
UYGUN OLMAYAN ÜRÜN HİZMETİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

1.AMAÇ

Bu prosedürün amacı şirketimizde yapılan kontroller sonucunda uygun bulunmayan ürünlere yapılacak işlemler konusunda bir sistem belirlemektir.

2.UYGULAMA ALANI

Kuruluşumuzun tüm proseslerini kapsar.

3.SORUMLULUK

Bu prosedürün uygulanmasından tüm firma çalışanları sorumludur.

4.TANIMLAR

Uygunsuzluk : Bir şartın yerine getirilmemesi.

Uygunluk : Bir şartın yerine getirilmesi.

Hurdaya ayırma : Uygun olmayan bir ürünün üzerinde başlangıçta amaçlanan şekilde kullanımını önlemek için yapılan faaliyet.

5. UYGULAMA

5.1 Satın alınan ürünlerin uygunluğu İzleme ve ölçme prosedürüne göre kontrol edilir.Araç alımında veya araçlara alınan yedek parça alımlarında uygunsuzluk söz konusu ise araç alımlarında Genel Müdür, yedek parça alımlarında Genel Md. Yrd. Uygunsuzluğu tanımlamaktan ve İade Bildirim Tutanağı ile kayıt altına almaktan sorumludur.

5.2 Araçlar serviste iken kaza olması halinde yapılması gerekenler “Kaza Halinde Şöforün Yapması Gerekenler” Talimatında anlatılmıştır.Rehber ve öğrenci taşıma talimatlarının dışında oluşabilecek uygunsuzluklarda ise uygunsuzluk Uygun olmayan Hizmet formu ile tanımlanır, gerekli işlemleri yapmak üzere Gn. Md. Yrd.’na bildirilir.

5.3 Herhangi bir aşamada uygunsuzluk formu ile tespit edilen uygunsuzluk Kalite Yönetim Tems. Veya Genel Müdüre bildirilir.Buna göre ya şoför ikaz edilir ,ya alınan yedek parça iade edilir ; müşteri taşımasında oluşan olumsuzluklarda ise müşteri memnuniyeti için gerekli tüm işlemlerin yapılmasından tüm firma çalışanları sorumludur.

5.4 Müşteriden gelecek şikayetler sonucu belirlenen uygunsuzluklarda ise, memnuniyetsizliğe sebep olan neden KYT tarafından belirlenir , gerekli düzenlemeler yapılır (örn:şoför eğitimi, talimatların gözden geçirilmesi vb.) yönetimin gözden geçirme toplantılarında şikayetlerin tekrar oluşmaması için önlemler firma üst yönetimi tarafından alınır.

5.5 Eğer araç kaza yaparsa trafik ekibinin tutanağı Gn. Müdüre bildirilir. Rapor değerlendirilmesine (kaçta kaç kimin suçlu olduğuna) göre gerekli hasar giderme işlemleri için ilgili bakım servisine gidilir, kaza tutanağı ve bakım sevisi faturası kasko şirketi experi ile görüşülerek mali işlemler düzenlenir. Araç kaza takibi için Kalite Yönetim Temsilcisi Araç Kaza Raporunu doldurur

5.6 Kayıtların Saklanması

Bu prosedürle ilgili tutulan kayıtlar Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü’ne göre saklanır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

İade Bildirim Tutanağı........................................FRM.XX)

Kaza Halinde Şöforün Yapması Gerekenle Talimatı...............(TLM.XX)

Öğrenci taşıma talimatları....................................(TLM.XX)

Uygun olmayan Hizmet formu....................................(FRM.XX)

Rehber Personel Talimatı......................................(TLM.XX)

Araç Kaza Raporu..............................................(FRM.XX)

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ