iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN HİZMET PROSESİ

1. AMAÇ

Bu Prosesin amacı, Firmamız ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında ürün/hizmet alanlarında, müşteri şartlarını, sözleşme şartlarını, tüm mevzuat şartlarını ve şirket Kalite politika ve hedeflerinin gerekliliklerini sağlamayan malzeme, ürün ve hizmetlerin kullanım dışı bırakılarak, müşteriye teslim edilmemesi ve bu malzeme, ürün ve hizmetler hakkında karar verilerek yapılacak uygulamaların belirlenmesidir.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu prosesin Firmamız ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında uygunsuzluğu tespit edilen malzeme, ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. Bu prosedür’ ün uygulanmasından Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kalite Organizasyon Sorumlusu ve diğer bölüm/birim yöneticileri sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Uygunsuzluk : Bir malzemenin, ürünün ve/veya hizmetin herhangi bir aşamada müşteri şartlarını, sözleşme şartlarını, mevzuat şartlarını, şirket KALİTE plan, prosedür veya talimatlarında belirlenen kullanım ve kontrol şartlarını sağlamaması durumudur.

4. REFERANS DOKÜMANLAR

 • Muayene Test ve Kontrol Prosesi
 • Düzeltici Faaliyetler Prosesi
 • Müşteri Algılama Prosesi
 • Tedarikçi Seçme ve Performansının Takibi Prosesi
 • Teknik Destek Hizmetleri Prosesi
 • 5. UYGULAMA

  Girdilerde Saptanan Uygunsuzluklar : Girdi niteliğindeki ürünler iki aşamalı olarak ele alınır. İlk aşama malzemenin firmamıza geldiği anda yapılan incelemeler, ikinci aşama ise malzeme kabulü yapıldıktan sonra tespit edilen uygunsuzluklardır.

  İlk aşamada girdi ürünler Muayene Test ve Kontrol Prosesi’nde belirtildiği şekilde kontrol edilir. Uygunsuzluk tespit edilirse malzeme reddedilerek teslim alınmaz. Uygunsuzluk nedeni Malzeme Kontrol ve Dağıtım Formu ‘nda açıklanarak kayıt altına alınır ve tedarikçi değerlendirmesi için bir kopyası Kalite Organizasyon Sorumlusune bir kopyası satın almaya gönderilir. Tedarikçi Tedarikçi Seçme ve Performansının Takibi Prosesi’ ne göre değerlendirilir. Düzeltici faaliyet başlatılmaz.

  İkinci aşamada girdi uygunsuzluğu malzemenin kabulunden sonra tespit edilmişse Uygun Olmayan Ürünün/Hizmetin Kontrolü Formu doldurulur. Bir kopyası Kalite Dokuman Organizasyon Sorumlusuna , bir kopyası ise Genel Müdür’e iletilir. Genel Müdür’ün görevlendirdiği kişi/komisyon yapılacak işlem hakkında karar verdikten sonra Genel Müdür’ün onayı alınır.

  Karar, Uygun Olmayan Ürünün/Hizmetin Kontrolü Formu’ na işlenerek kayıt altına alınır, karar verenler ve Genel Müdür tarafından imzalanır. Uygunsuzluğun firmamızdan kaynaklandığının tespit edildiği hallerde (hasar oluşması ve amaca yönelik kullanım vasfının yitirilmesi gibi) Düzeltici Faaliyetler Prosesi’ ne göre düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.

  ISO 9001 2015 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN HİZMET PROSESİ ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ