iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 KALİTE EL KİTABI

ISO 9001: 2008 Standardının olmazsa olmazlarından olan ISO 9001:2008 Dökümanları içerisinde KEK olarak kısaltılarak Kullanılan Kalite El Kitabının diğer bir adı ise Manueldir ? ISO 9001 Kalite El Kitabı kuruluşun uygulamakta olduğu Yönetim Sistemi dökümantasyonun kullanım kılavuzu niteliğinde idi. Kalite El Kitabının amacı ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin uygulanması ve bunun sürekliliğinde kalıcı referans doküman olmasıdır. Kalite El Kitabı içerisinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin maddelerinin kuruluşta nasıl karşılandığının Prosedür , Talimat , Proses vb Dökümanlara atıfta bulunarak anlatılmasıdır.

ISO 9001 - 2015 Standardı Kalite Yönetim Sistemi açısından devrim sayılabilecek bir revizyon gerçekleştirdi ve bir çok kavram standarttan ya kaldırıldı ya isim değişikliğine gidildi. Bu tanımlardan birisi de Kalite El Kitabıdır. ISO 9001-2015 Artık döküman kelimesi yerine dökümante edilmiş bilgi terimini getirdi ve Kalite El Kitabı kavramı zorunluluk olmaktan çıkartıldı. Kuruluşların dokümante ettikleri bilgiyi tanımlamaları yeterli olmakta ise de gerek alışkanlıklar gerekse Kuruluşun bağlamı , ilgili tarafların istek ve beklentileri gibi bir çok standardın gerekliliklerini dokumante etmek için halen KALİTE EL KİTABI kullanılmaktadır.

ISO 9001:2008 Standardı artık kullanılmadığı için güncel standart olan ISO 9001-2015 için örnek bir Kalite El Kitabı aşağıda gösterilmiştir. Her kuruluşun Kalite El Kitabı kuruluşa özgün olarak hazırlanması gerektiğini unutmayınız.

ISO 9001:2015 Standardının daha iyi anlaşılabilmesi için Kalite El Kitabı kelimesinin zorunluluğunun kalktığını vurgulamak amacı ile dokümana DÖKÜMANTE EDİLMİŞ SİSTEM KLAVUZU ismini verdik. Dökümante ettiğiniz bilgiye istediğiniz tanımlamayı yapabilirsiniz.

iso 9001 201 Kalite El Kitabı örnek örnekleri

0.GİRİŞ

01.GENEL

Kalite yönetim sistemini uygulamaya karar vermek, kuruluşumuzun genel performansını artırmaya yardım etmesi ve sürdürülebilir kalkınma inisiyatiflerine sağlam bir temel oluşturması bakımından stratejik bir karardır. ISO 9001:2015 standardını esas alarak bir kalite yönetim sisteminin uygulanması kuruluşumuza aşağıdaki potansiyel faydaları sağlayacağı hedeflenmiştir:

 • a) Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sürekli sağlama kabiliyetini,
 • b) Müşteri memnuniyetini artırmak için fırsatları,
 • c) Bağlamı ve amaçları ile ilgili risk ve fırsatları belirlemeyi,
 • d) Belirtilmiş kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun gösterilmesi kabiliyetini.
 • Kuruluşumuzun Kalite Yönetim Sistemi, müşteri ihtiyaçlarından, politika ve hedeflerinden, sunmuş olduğu hizmetlerinden, iş kapsamından, proses ve iş deneyimlerinden etkilenerek tasarlanmış ve uygulamaya konmuştur.

  0.2 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİKalite yönetim prensipleri:

 • - Müşteri odaklılık,
 • - Liderlik,
 • - Personelin bağlılığı,
 • - Proses yaklaşımı,
 • - İyileştirme,
 • - Kanıt esaslı karar alma,
 • - İlişki yönetimi
 • 0.3 PROSES YAKLAŞIMI

  0.3.1 GENEL

  Kurmuş ve uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi Standardı kuruluşumuzda müşteri şartlarını karşılamak sureti ile müşteri memnuniyetini artırmak için ve yönetim sistemimizin etkinliğinin iyileştirilmesinde proses yaklaşımının benimsenmekteyiz Kuruluşumuzun Proses yaklaşımının uygulanması ile ilgili hayati kabul edilen özel şartlar Bu Dökümante Edilmiş Sistem Kılavuzunda Madde 4.4’ün kapsamında yer almaktadır.

  Kuruluşumuz Birbiri ile ilişkili prosesleri bir sistem içerisinde anlamak ve yönetmek, amaçladığımız sonuçlara erişmek için etkinliği ve verimliliğine sağlamak üzere Kalite Yönetim Sistemini hayat geçirmiştir. Proses yaklaşımı kuruluşumuza, Yönetim Sistemimizin prosesleri arasındaki ilişkileri ve birbirine bağlılıklarını kontrol etmeyi sağlar, böylece kuruluşumuzun tüm performansı artırmayı hedeflemekteyiz Uyguladığımız Proses yaklaşımı, kuruluşumuzun kalite politikası ve stratejik yönüne göre istenen sonuçlara erişmek için proseslerin sistematik tanımlanmasını, yönetimini ve birbiri ile etkileşimini içerir. Kuruluşumuzda Proseslerin ve sistemin bir bütün olarak yönetilmesine, fırsatlardan avantaj sağlamayı ve istenmeyen sonuçları önlemeyi amaçlayan, risk esaslı düşünmeyi ve PUKÖ döngüsü kullanılanmaktadır.

  kalite yönetim sistemimizin proses yaklaşımı uygulayarak aşağıdakileri faydaları sağlamayı hedeflemekteyiz ;

 • a) Şartların yerine getirilmesinin anlaşılması ve sürdürülmesini,
 • b) Proseslerin değer katma açısından dikkate alınmasını,
 • c) Etkili proses performansına erişimini,
 • d) Veri ve bilgilerin değerlendirilmesini esas alan proseslerin iyileştirilmesini.
 • Kalite yönetim sistemimiz; Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular. Proses yaklaşımı kuruluşa, prosesleri ve onların karşılıklı etkileşimlerinin planlamasını sağlar. PUKÖ döngüsü kuruluşa, proseslerine uygun şekilde kaynak sağlandığından, proseslerinin uygun şekilde yönetildiğinden, iyileştirme için fırsatların tayin edildiğinden ve bu şekilde hareket edildiğinden emin olunmasını sağlar.

  ISO 9001 2015 EL KİTABI ORNEK PDF

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ