iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME PROSESİ

1. AMAÇ

Bu prosesin amacı, Firmamız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkin ve sürekli olarak devam ettirilmesi ve bu sistemin Kalite politikası ve hedeflerine uygunluğunu, yeterliliğini, gelişimini ve sürekli iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmesi için planlı periyotlarda veya ihtiyaç duyulan dönemlerde gözden geçirilerek incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Firmamız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında bulunan ve sistemi doğrudan etkileyen tüm faaliyet ve öneriler bu prosesin uygulama alanındadır. Firmamız Üst Yönetimi ve Kalite Organizasyon Sorumlusu bu proses’ in uygulanmasından sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

YGG : Yönetimin Gözden Geçirmesi.

4. REFERANS DOKÜMANLAR

İletişim Prosesi

5. UYGULAMA

1. Düzenli olarak yılda enaz bir sefer toplantı tarihi, saati, yeri ve gündemi 15 gün öncesinden belirlenmek şartı ile yönetimin gözden geçirmesi toplantıları yapılır.

2. Kalite iç denetimlerinin ve dönemsel ihtiyaçlar nedeni ile gerektiğinde en az 2 hafta öncesinden İletişim Prosesi’ ne göre ilan edilmek suretiyle ara dönem Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları yapılabilir.

3. Toplantıya; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Dokuman Organizasyon Sorumlusu , Bölüm Müdürleri ve katılması talep edilen ilave davetliler katılır.

4. YGG Toplantıları gündem maddeleri iki ana gruptan oluşur.

a- Kalite Yönetim Sisteminin Belirlediği ve görüşülmesini şart koştuğu gündem maddeleri;

 • İç ve dış Kalite tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Müşteri geri beslemeleri,
 • Süreç performansı ve ürün uygunluklarının değerlendirilmesi,
 • Düzeltici faaliyetlerin tartışılması
 • Risk ve Fırsatların Gözden Geçirilmesi
 • Kalite Yönetim Sistemini etkileyecek planlanmış değişiklikler, diğer karar ve uygulamaların değerlendirilmesi,
 • ISO 9001 2015 YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME PROSESİ ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ