iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 KAYITLARIN KONTROLÜ PROSESİ

1. AMAÇ

Bu Prosesin amacı, ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan Kalite Kayıtlarının tespit edilmesi, kolay ulaşılabilirliliğinin sağlanması, saklama koşullarının ve sürelerinin belirlenmesi, korunması ve imha edilmesi işlemlerinin yürütülmesindeki uygulamaları açıklamaktır.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu Proses Kuruluşumuz ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan tüm KALİTE kayıtlarını kapsar. Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki tüm bölümler Proseslerin amacına yönelik uygulanmasından sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

KOS : Kalite Organizasyon Sorumlusu

4. REFERANS DOKÜMANLAR

İç Tetkik Prosesi

5. UYGULAMA

Kayıtların Tespiti

1. Firmamız süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemi dahilinde,

  • 1. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında ki tüm kayıtlar, ilgili Bölümlerce ve Kalite Kalite Organizasyon Sorumlusunca tespit edilmiştir.,
  • 2. KALİTE Organizasyon Sorumlusu mevcut tüm kayıtlarla, yeni hazırlanan veya revizyona uğrayan kayıtları Kalite Kayıtları Listesi’ nde gösterir.,
  • 3. Bu listede, kayıtların bölümde ve arşivde saklanma süresi, saklama ortamı ve sorumluları belirtilir.,
  • ISO 9001 2015 KAYITLARIN KONTROLU PROSESİ ÖRNEK PDF İNDİR

     
    STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ