iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 20252 :2019 VE GAB BELGESİ

ISO 20252 Pazar Kamuyu ve Sosyal Araştırmalar Yönetim Sistemi standardı ISO Tarafından yayınlanmış olan bir yönetim sistem yaklaşımıdır. ISO tarafından yayınlanmış olan Yönetim Sistem Yaklaşımı konusunda ana standart ISO 9001 Standardı olsa da sektör bazında yönetim sistem yaklaşımı olarak tıpkı ISO 13485 standardında olduğu gibi araştırma ve kamuoyu sektörüne yönelik olarak ISO 20252 Standardı ilk olarak 2006 yılında yayınlanmıştır. ISO 20252:2006 Standardının belgelendirmesi ISO 20252:2006 Belgesi ile gerçekleştirilmekteydi. Standardın ilk revizyonu 2012 Yılı içerisinde gerçekleştirilmiş ve ISO 20252:2012 Standardı olarak yayımlanmıştır. Bu standardın belgelendirmesi ise ISO 20252:2012 Belgesi olarak isimlendirilir. Son revizyonu ISO / TC 225 Pazar, fikir ve sosyal araştırma Komisyonu tarafında 2019 yılında yayınlanmıştır. Belgelendirmesi ISO 20252 :2019 Belgesidir. ISO 20252 Belgesi ile belgelendirilmek isteyen kuruluşlar öncelikle ISO 20252 Standardı dökümantasyon yapısını oluşturmak ve uygulamalar ile standardı organizasyonlarında hayata geçirmek zorundadırlar.

ISO 20252 BELGESİ AKREDİTE MİDİR?

ISO 20252 belgesi akreditasyonu bulunmamaktadır. Bu nedenle TURKAK Akrediteli ISO 20252:2019 Belgesi bulunmamaktadır.

GAB Belgesi ISO 20252:2019 Belgesi midir?

GAB (Güvenilir Araştırma Belgesi) Standardı Türkiye Araştırmacılar derneği Tarafından hazırlanmış bir standarttır ve ISO 20252 Standardı ile uyum içerisindedir. GAB Belgelendirmesi Derneğin GAB denetimi için anlaşmış olduğu Belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir ve Belgelendirme kuruluşu Denetim raporunu Derneğe sunar. GAB belgesi Türkiye Araştırmacılar Derneği Tarafından düzenlenir. GAB sistem danışmanlığı için Danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

ISO 20252 Belgesi  nedir iso 20252 GAB araştırma belgesi nasıl alınır kim verir
 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ