iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 EĞİTİM PROSESİ

1. AMAÇ

Bu Prosesin amacı, Firmamız ISO 9001 - 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve her düzeydeki işlemlerde insan gücünün kullanılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için yapılacak eğitimin tanımlanması, planlanması ve yürütülmesidir.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Firmamız tüm çalışanları uygulama kapsamındadır. Bu Proses’in yürütülmesinden başta İdari Koordinatör olmak üzere tüm Bölüm Müdürleri sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

İK : İdari Koordinatör

4. REFERANS DOKÜMANLAR

 • Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi
 • İletişim Prosesi
 • 5. UYGULAMA

  Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

  1. Her yıl Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısından önce İK bütün Bölüm Müdürlüklerine gerek duydukları eğitimleri belirtmeleri için Eğitim İstek Formu gönderir ve doldurmalarını talep eder.

  Eğitim Planlaması

  2. Bölüm Müdürleri, eğitim ihtiyaçlarını Eğitim İstek Formu ile İK’ e bildirirler.

  3. İK kendisine gelen bu bilgilerin ışığında Yıllık Eğitim Planı’ nı doldurarak Yıllık Eğitim Planı’ nı hazırlar ve Genel Müdür onayına sunar. Plan Yönetimin Gözden Geçirme Prosesi’ne uygun olarak toplantı gündemine getirilir.

  4. Yıl içerisinde plansız bir eğitim söz konusu olduğunda ilgili Bölüm Müdürü Eğitim İstek Formu düzenleyerek İK’ e iletir. İK gerekli inceleme ve çalışmaları yapar Genel Müdür’ ün onayına sunar. Genel Müdür onayı ile eğitim onaylanır.

  5. İşe alınan personel için ilgili Bölüm Müdürleri oryantasyon eğitimi talebinde bulunabilir.

  Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi

  6. Şirket dışından alınacak eğitim hizmetleri için Onaylı Tedarikçiler Listesi’nde belirlenmiş olan eğitimcilerden/eğitim kuruluşlarından detaylı teklifler alınarak İK ve Genel Müdür seçim yapar ve tarih belirlenir.

  7. Şirket içi eğitimlerde ilgili eğitici, Eğiticiler Listesi’ nde seçilir

  ISO 9001 2015 İNSAN KAYNAKLARI ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ