iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001 - 2015 DOKÜMANLARI NELERDİR?

ISO 9001 - 2015 Standardının KYS için büyük bir dokümantasyon devrimi olduğundan bir çok linkimizde bahsetmiştik. Bu yeni Dokümantasyon yaklaşımında Artık zorunlu olan El kitabı , Prosedürler gibi kavramların kalktığı yerine ise Dokümante edilmiş Bilgi (Kuruluş ve içinde yer aldığı ortam tarafından kontrol edilmesi ve sürdürülmesi gereken bilgi.) kavramının geldiğinden bahsetmiştik. Bu nedenle Sitemizde Örnek ISO 9001 -2015 Dokümanlarını anlatırken bu kavramlar yerine yeni yaklaşımlar kullanacağız. Örneğin Kalite El Kitabında gösterdiğimiz gibi Kalite El Kitabı yerine Dokümante Edilmiş Sistem Kılavuzu ve ya Kalite Yönetim Temsilcisi yerine Dokuman organizasyon Sorumlusu , Prosedür yerine ise dokumante edilmiş Proses diyeceğiz.

ISO 9001:2008ISO 9001:2015
Müşteri Odaklılık Müşteri Odaklılık
Liderlik Liderlik
Çalışanların Katılımı Çalışanların Katılımı
Proses Yaklaşımı Çalışanların Katılımı
Yönetimde Sistem Yaklaşımı Çalışanların Katılımı
Planlama Kaynak yönetimi
Destekleme Ürün kavrama
Sürekli İyileştirme İyileştirme
Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım Delile Dayalı Karar Verme
Karşılıklı Yarar Sağlayan Tedarikçi İlişkileri İlişki Yönetimi
iso 9001 2015 dokümanları nelerdir nasıl hazırlanmaktadır neleri içerir doküman nedir nereden alınır kim verir
 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin dokümantasyon oluşturmak ve bu dokümanların kuruluşta etkin bir Kalite Yönetim Sistemi uygulanarak ISO 9001 :2015 Belgesi ile belgelendirilmek için akredite belgelendirme kuruluşu denetimi yaptırılması gerekmektedir.

Dokümante Edilmiş Bilgi, ISO 9001: 2015'in Temelidir

Kendi süreçleriniz yani prosesleriniz, belgeleriniz ISO 9001: 2015 geliştirme yolculuğunuzun merkezinde yer alır. IS 9001:2015 StandartI, buna "belgelenmiş bilgi" olarak atıfta bulunmaktadır.Belgelenmiş bilgiler , denetim gerektiren ve kuruluşunuzun sürdürmesi gereken anlamlı bilgi ve verilerdir. Belgeler şunlara atıfta bulunmalıdır.

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) genel olarak

Süreçler

Dokümantasyon

Kayıtlar

ISO 9001 standardının 2015 revizyonu dokuman olarak bazı değişiklikler getirdi, bu nedenle bu revizyonda hangi dokumanların oluşturulması gerekir Kaç dokuman gereklidir? İşte ISO 9001 dokümantasyon gerekliliklerinin listesi ile aşağıdaki listemizde sadece zorunlu dokümanları değil, aynı zamanda ISO 9001 uygulaması için en sık kullanılan dokümanları da göreceksiniz.

ISO 9001 :2015 KYS'nin Kapsamı için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 4.3)

ISO 9001:2015 Kalite politikası için Dökümante edilmiş bilgi (madde 5.2)

ISO 9001:2015 Kalite hedefleri için Dökümante edilmiş bilgi (madde 6.2)

Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve seçimi için kriterleri Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.4.1)

Ekipman kalibrasyon kayıtlarını izleme ve ölçme Dökümante edilmiş bilgi (Madde 7.1.5.1)

Eğitim, beceri, deneyim ve niteliklerin kayıtları (Madde 7.2)

Ürün / hizmet gereksinimleri inceleme kayıtları (Madde 8.2.3.2)

Tasarım ve geliştirme çıktılarının gözden geçirilmesi hakkında Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.3.2)

Tasarım ve geliştirme girdileriyle ilgili kayıtlar için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.3.3)

Tasarım ve geliştirme kontrollerinin kayıtları için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.3.4)

Tasarım ve geliştirme çıktılarının kayıtları için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.3.5)

Tasarım ve geliştirme değişiklikleri kayıtları için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.3.6)

Üretilecek ürün ve verilecek hizmetin özellikleri için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.5.1)

Müşteri mülkiyeti ile ilgili kayıtları için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.5.3)

Üretim / hizmet sağlama değişiklik kontrol kayıtları için Dökümante edilmiş bilgi (madde 8.5.6)

Ürün / hizmetin kabul kriterlerine uygunluk kaydı için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.6)

Uygun olmayan çıktıların kaydı için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.7.2)

İzleme ve ölçüm sonuçları için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 9.1.1)

İç denetim programı için Dökümante edilmiş bilgi (madde 9.2)

İç denetimlerin sonuçları için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 9.2)

Yönetimi Gözden Geçirme sonuçları için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 9.3)

Düzeltici faaliyetlerin sonuçları için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 10.1)

Kuruluşun ve ilgili tarafların bağlamını için belirleme Dökümante edilmiş bilgi (madde 4.1 ve 4.2)

Riskleri ve fırsatları ele alma için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 6.1)

Yeterlilik, eğitim ve farkındalık için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 7.1.2, 7.2 ve 7.3)

Ekipman bakımı ve ölçümü için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 7.1.5)

Dokümanların ve kayıtlar kontrolü için Dökümante edilmiş bilgi (madde 7.5)

Satış için Dökümante edilmiş bilgi(madde 8.2)

Tasarım ve geliştirme için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.3)

Üretim ve hizmet sağlama için Dökümante edilmiş bilgi (madde 8.5)

Depolama için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.5.4)

Uygunsuzlukların yönetimi ve düzeltici faaliyetler için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 8.7 ve 10.2)

Müşteri memnuniyetini izleme için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 9.1.2)

İç denetim için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 9.2)

Yönetimin gözden geçirmesi için Dökümante edilmiş bilgi (Madde 9.3)

ISO 9001 KYS Dökümanları üzerinde;

- Dokümana sahip kuruluşun adı ve Logosu

- Dokumanların ilk Yayın Tarihi

- Dokumanları Revizyon Tarihi ve Numarası

- Doküman Kodu

Bulunması gerekmektedir.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ