iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSESİ

1. AMAÇ

Bu Prosesin amacı, firmamızda tedarikçiler tarafından sağlanacak malzeme, hizmet işleri girdilerinin firmamız kalite politikasına ve hedeflerine, uygunluğunu sağlaması için tedarikçilerin belirlenmesinde ve daha sonra da performanslarının değerlendirilmesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri açıklamaktır.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu proses malzeme, hizmet işi girdilerini temin edecek tedarikçinin belirlenmesi ile belirlenen tedarikçilerin performans değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu Prosesin uygulanmasından Satınalma Sorumlusu, İdari Koordinatör, ve Teknik Koordinatör sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Dış Tedarikçi : Malzeme alımı, hizmet alımı işi için teklif verebilecek özelliklerdeki imalatçı, tüccar, taşeronluk, mühendislik, müşavirlik vb. faaliyetlerini sürdüren gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları ortak girişimler.

4. REFERANS DOKÜMANLAR

 • Satınalma Prosesi
 • İletişim Prosesi
 • 5. UYGULAMA

  Onaylı Tedarikçiler Listesinin Oluşturulması ve Değerlendirme

  Tedarikçi Adaylarının Belirlenmesi

  1. Sektörel bilinirliği olan, fuarlarda tanışılan, kataloglarda yer alan, diğer firmalardan güçlü referansları olan firmalar ile bu Prosesin uygulanmaya başlanılmasından önce çalışılmış ve olumlu izlenim bırakmış firmalar Satınalma Bölümü tarafından Tedarikçi Veri Bankası Listesi ’ne kaydedilir.

  2. Satınalma Sorumlusu Teknik Koordinatör ile birlikte bu bankada bulunan tedarikçilerle temasa geçerek Tedarikçi Ön Değerlendirme Formu’ na işlenecek bilgileri edinirler.

  Onaylı Tedarikçilerin Belirlenmesi

  3. Tedarikçi Ön Değerlendirme Formu’ndaki bilgilere göre, İdari Koordinatör, Satınalma Sorumlusu, Teknik Koordinatör bir araya gelerek firmaları değerlendirirler.

  4. Olumlu olarak değerlendirilen firmalar Satınalma Sorumlusu tarafından Onaylı Tedarikçiler Listesine alınırlar.

  Onaylı Tedarikçiler Arasından Seçim

  5. Satınalma Prosesine göre yapılan satınalma işlemlerinde onaylı listelerde yer alan tedarikçilerin hangilerinden teklif alınacağı tespit edilirken tedarikçinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikleri gözönünde bulundurulur. Verilecek nihai kararı desteklemesi için ve satınalma konusu işin özelliklerine göre aşağıdaki belgelerin tümü yada bir kısmı gerektiğinde istenilebilir :

  ISO 9001 2015 TEDARİKÇİ SEÇME VE DEĞERLENDİRME ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ