iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 DÜZELTİCİ FAALİYET PROSESİ

1. AMAÇ

Bu prosesin amacı, Firmamız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında malzeme/ürün ve hizmetlerinde ortaya çıktığı tespit edilen bir uygunsuzluğun bir daha tekrar etmeyecek şekilde ortadan kaldırılması için gerekli faaliyetlerin planlanması, uygulanması, sonuçların izlenmesi, değerlendirilmesi esaslarının ve sorumlulukların belirlenmesidir.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu proses Firmamız ISO 9001:2015 Kalite Sistemi kapsamındaki tüm bölümler ve düzeltici faaliyetleri kapsar. Bu Prosesin yürütülmesinden başta Kalite Organizasyon Sorumlusu olmak üzere tüm bölüm amirleri ve alt bölümleri sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

 • Uygunsuzluk : Bir süreçte veya üründe bir şartın yerine getirilememiş olması
 • Düzeltme : Saptanan bir uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyet
 • Düzeltici Faaliyet: Malzeme/Ürün ve hizmetlerde ortada çıktığı tespit edilen bir uygunsuzluğun bir daha tekrar etmeyecek şekilde ortadan kaldırılması için başlatılan faaliyetlerdir.
 • İ.T.D.F.İ.F : İç Tetkik Düzeltici Faaliyet İstek Formu
 • D.F.İ.F : Düzeltici Faaliyet İstek Formu.
 • 4. REFERANS DOKÜMANLAR

 • Uygun Olmayan Ürünün/Hizmetin Kontrolü Prosesi
 • İç Tetkik Prosesi
 • Müşteri Algılamasının Ölçümü Prosesi
 • Muayene ve Kontrol Prosesi
 • Teknik Destek Hizmetleri Prosesi
 • 5. UYGULAMA

  Düzeltici Faaliyetlerde Genel İşleyiş

 • 1. Tüm bölüm çalışanları kendi bölüm yöneticilerinin onayı ile Düzeltici Faaliyet İstek Formu’nu kullanarak diğer bölüm ve birimlerden düzeltici faaliyet talebinde bulunabilir.
 • 2. Düzeltici faaliyet talep edilen ilgili, uygunsuzluğun nedenlerini ve planlanan düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler ile planlanan kapanış tarihini forma işler. Dokuman Organizasyon Sorumlusu’ndan düzeltici faaliyet sıra numarası alır. Daha sonra formun bir kopyasını talep edene, bir kopyasını ise Dokuman Organizasyon Sorumlusu’na iletir.
 • 3. Kalite Organizasyon Sorumlusu Düzeltici Faaliyet Takip Listesini diğer bilgiler ile birlikte etkinlik kontrolü için kendi yapacağı doğrulama tarihini de belirterek işler.
 • 4. Talep eden kapanış tarihinde uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin kontrolünü yapar ve formda onaylama işlemini gerçekleştirir. Form Dokuman Organizasyon Sorumlusu’na teslim edilir.
 • 5. Kalite Organizasyon Sorumlusu’nun doğrulamayı gerçekleştirerek liste ve formda ikinci kapamayı yapar. Girdilerde Saptanan Uygunsuzluk
 • 6. Girdi kontrolünde ve muhafazasında Muayene ve Kontrol Prosesi ’ne göre saptanan uygunsuzluklar Uygun Olmayan Ürünün/Hizmetin Kontrolü Prosesi girdilerde saptanan uygunsuzluklar bölümünde anlatıldığı gibi yürütülür.
 • ISO 9001 2015 DÜZELTİCİ FAALİYET PROSESİ ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ