iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 DOKUMANLARIN KONTROLÜ PROSESİ

1. AMAÇ

Bu Prosesin amacı, Firmamız ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında uygulamadaki tüm dokümanların hazırlığı yayımlanması, gözden geçirilmesi, dağıtımı, revizyonu ve yürürlükten kaldırılması işlemlerinin yürütülmesindeki uygulamaların ve sorumlulukların belirlenmesidir.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu Proses, Firmamız ISO 9001 – 2015 Kalite Yönetim Sistemi’nde kullanılmakta olan tüm dokümanların kontrol altında tutulması ve yönetimi faaliyetlerini kapsar. Bu prosedür’ ün uygulanmasından Kalite Organizasyon Sorumlusubaşta olmak üzere, dokümanların hazırlığı, gözden geçirilmesi ve onayını gerçekleştiren tüm yöneticiler sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

KOS : Kalite Organizasyon Sorumlusu

4. REFERANS DOKÜMANLAR

İç Tetkik Prosesi

5. UYGULAMA

Firmamız’ ın kabul ettiği kontrol ve onay aşamasından geçmemiş dokümanların kullanılması sakıncalı ve yasaktır. Doküman İhtiyacının Tespiti

1. Firmamız süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemi dahilinde,

 • - Firmamız işleyişindeki değişiklikler,
 • - Yeni uygulamaların yürürlüğe girmesi, yürürlükten kaldırılan uygulamalar,
 • - Sürekli iyileştirme için gelen öneri ve talepler,
 • - Personel, ortam ve diğer kaynaklarda meydana gelen değişiklikler,
 • - Teknolojik değişiklikler ve ilerlemeler
 • - Farklı müşteri şartları ve diğer şartlarda ortaya çıkan değişiklikler,
 • gibi nedenlerle bölümler ve birimler tarafından yeni doküman veya mevcut dokümanlarda revizyon ihtiyacı ortaya çıktığı durumlarda, ilgili Bölüm/Birim sorumluları tarafından Doküman Talep Formu doldurularak Kalite Organizasyon Sorumlusuna verilir.

  2. İlgili talep, gerek duyulan diğer yöneticilerle değerlendirildikten sonra, Kalite Organizasyon Sorumlusu tarafından onaylanır ve hazırlığa geçilir. Dokümanların Hazırlık, Onay ve Yayımlanması İle İlgili Sorumluların Belirlenmesi

  3. Dokümante Edilmiş Sistem Kılavuzu, Dokümante Edilmiş Organizasyon Kılavuzu , prosedürler ve onların ekleri olan talimatlar, formlar, listeler, şemalar, plan, tablo ve benzeri dokümanlar, aşağıdaki KYS Dokümantasyon Sorumluluk Matrisi’nde belirtilen sorumlular tarafından hazırlanır/revize edilir ve kontrol edilerek onaylanır.

  iso 9001 2015 dokümanların kontrolü örnekleri
  ISO 9001 2015 DOKUMANLARIN KONTROLU PROSESİ ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ