iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 VERİ ANALİZİ PROSESİ

1. AMAÇ

Bu Prosesin amacı, Firmamız ISO 9001 – 2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek, iyileştirme ve önlem faaliyetlerindeki verilerin analizlerindeki uygulamaları açıklamak ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu Prosesin uygulanmasından Kalite Organizasyon Sorumlusu sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-------

4. REFERANS DOKÜMANLAR

 • Müşteri Algılamasının Ölçümü Prosesi
 • Tedarikçi Seçme ve Performansının Takibi Prosesi
 • Düzeltici Faaliyetler Prosesi
 • İç Tetkik Prosesi
 • 5. UYGULAMA

  Genel İşleyiş

  Aşağıda başlıklar halinde belirtilen veriler ele alınma şekli ile birlikte analiz metoduna göre analiz edilerek sürekli iyileştirme faaliyetlerinde kullanılabilecek şekilde Yönetimin Gözden Geçirme toplantısına sunulur.

  Elde edilen sonuçlar Kalite Organizasyon Sorumlusunda toplanır.

  Kalite Organizasyon Sorumlusu tarafından veri analiz sonuçları Kalite Raporu Formu’na yazılır ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantısında görüşülür.

  Kalite Raporu Formu bir sonraki dönem için hedef belirlemede kullanılır.

  Veri analizlerinin sonuçlarına göre gerekirse düzeltici veya önleyici faaliyetler başlatılır.

  Müşteri Şikayetlerinden Elde Edilen Veriler

  Müşteri Algılama Prosesi’ne göre müşteriler tarafından yapılan şikayet verileri aşağıdaki gibi ele alınır ve Kalite Organizasyon Sorumlusu tarafından analiz edilir:

  • Müşteri şikayetlerinin sayısı,

  • Müşteri şikayetlerinin ağırlıklı olduğu süreç ve bölümler.

  ISO 9001 2015 VERİ ANALİZİ ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ