iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 MÜŞTERİ MÜLKİYETİNİN PROSESİ

1. AMAÇ

Bu Prosesin amacı Firmamızın müşterilerinden projelerde kullanılmak üzere teslim aldığı doküman, alet, ekipman ve malzemenin tanımlanması, doğrulanması, korunması ve güvenliğinin sağlanması, zarar gördüğünde yapılacak işlemler ve tutulacak kayıtlar ile ilgili işleyişi açıklamak ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu proseS, Firmamızın tüm işlerinde Müşteri ve Dış Tedarikçinin Mülkiyetinin korunması için yapılan faaliyetleri kapsar. Bu Prosesin uygulanmasından, Kalite Organizasyon Sorumlusu sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Müşteri Mülkiyeti: Müşteriler tarafından projelerde kullanılmak üzere tarafımıza sağlanan dokümanlar, ekipmanlar, malzemelerdir.

4. REFERANS DOKÜMANLAR

 • Düzeltici Faaliyetler Prosesi
 • Uygun Olmayan Ürünün/Hizmetin Kontrolü Prosesi
 • Muayene Test ve Kontrol Prosesi
 • 5. UYGULAMA

  Müşteri Dokümanları

  5.1. Müşteri tarafından verilen dokümanlar Kalite Organizasyon Sorumlusu tarafından Tutanak’ la teslim alınır.

  5.2. İlgili dokümanlar Kalite Organizasyon Sorumlusu tarafından Dış Kaynaklı Dokümanlar Listesi’ ne de kaydedilir ve takibi yapılır.

  5.3. Dokümanların revizyon durumları ve güncellikleri, Kalite Organizasyon Sorumlusu tarafından müşteri temsilcileri ile yapılan toplantılarda gözden geçirilir ve Toplantı Tutanağı Formu’ na kaydedilir.

  5.4. Dokümanların değiştiği durumlarda veya yeni doküman yayınları olduğunda, ilgili dokümanların, Kalite Organizasyon Sorumlusu tarafından Dış Kaynaklı Dokümanlar Listesi’ ne kaydı yapılarak dağıtımı yapılır.

  5.5. Dokümanlar/programlar hasar, bozulma ve kaybolmasını önleyici ortam şartlarının sağlanmasıyla korunur. Emniyetli bir şekilde muhafaza edilmesi sağlanır.

  5.6. Dokümanların Kalite Organizasyon Sorumlusu ’ ne teslim edilen orijinal kopyalarında herhangi bir kaybolma durumu söz konusu olursa, durum müşteri temsilcisine derhal bildirilir ve bir Tutanak’ la kayıt altına alınır. Gerekli düzeltme ve düzeltici faaliyetler Düzeltici Faaliyetler Prosesi’ ne göre gerçekleştirilir.

  5.7. Dokümanların gizliliği ile ilgili müşteri şartlarının tamamına uyulur.

  ISO 9001 2015 MÜŞTERİ VE DIŞ TEDARİKÇİ MÜLKİYETİNİN PROSESİ ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ