iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001 2015 İÇ TETKİK PROSESİ

1. AMAÇ

Bu prosesin amacı, FİRMAMIZ ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sisteminin ilgili standartlar kapsamında uygulanışı ve etkinliğinin, planlı sistemli ve objektif yöntemlerle doğrulanması amacıyla iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, gerekli düzeltme/düzeltici faaliyetlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili işleyiş ve sorumlulukların açıklanmasıdır.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR Bu proses Firmamız ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan tüm UYGULAMALARI kapsar. Kalite Organizasyon Sorumlusu , İç Denetçiler ve Bölüm ve/veya Birim Amirleri başta olmak üzere tüm bölümler bu prosedür’ ün amaca yönelik olarak uygulanmasından sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

 • Tetkik : Tetkik delilini elde etmek ve bunu mutabık kalınan tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirdiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için bağımsız ve dokümante edilmiş bir prosestir.
 • Tetkikçi : Bir tetkiki yapmak için yeterlikli kişi.
 • Tetkik Programı : Belirli bir zaman için planlanan ve belirli bir amaca yöneltilen bir veya daha fazla tetkik takımıdır.
 • 4. REFERANS DOKÜMANLAR

 • Eğitim Prosesi
 • Düzeltici Faaliyet Prosesi
 • Veri Analizi Prosesi
 • Yönetimin Gözden Geçirme Prosesi
 • 5. UYGULAMA

  1. Kalite Yönetim Sisteminin İç Tetkik planlanması Kalite Organizasyon Sorumlusu tarafından yapılır. Her bölüm yılda en az 1 (bir) defa denetlenir. Tetkik sıklığı, tetkik edilecek bölümün işleyişi, diğer ihtiyaç ve zorunluluk durumları göz önüne alınarak daha da sık gerçekleştirilebilir.

  2. Kalite Organizasyon Sorumlusu her yıl Ocak ayında ilgili yıla ait İç Tetkik Planını yaparak hangi bölümün ne zaman tetkik edileceği hedeflerini ortaya koyar ve İç Tetkik Planı’ na işler. Tetkik tarihi tahminleri ve gerçekleşmeleri aynı form üzerinde izlenebilir.

  3. İç Tetkik tarihleri, Yönetimin Gözden Geçirme tarihleri göz önüne alınarak sonuçların,‘Yönetimi Gözden Geçirme’ toplantısında hazır olacağı şekilde belirlenir.

  ISO 9001 2015 İÇ TETKİK PROSESİ ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ