iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 TASARIM GELİŞTİRME VE TEST PROSESİ

1. AMAÇ

Bu prosesin amacı, Firmamız’ın üstlendiği işler bünyesinde tasarım sonucunda üretilen uygulama yazılımlarının doğrulama, geçerlilik ve test işlem basamaklarının belirlenmesidir.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu proses, Firmamız tarafından gerçekleştirilen tüm tasarım faaliyetlerini kapsar. Bu prosesin uygulanmasından, Genel Müdür Teknik Koordinatör, Tasarım Bölümü ve Ar-Ge Bölümü sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

------

4. REFERANS DOKÜMANLAR

 • Kayıtların Kontrolü Prosesi
 • iletişim Prosesi
 • 5. UYGULAMA

  Tasarımın Planlanması

  Yapılan çalışmalar neticesinde sözleşmeye de sadık kalınarak;

 • a. Tasarım ve geliştirme girdilerini,
 • b. İlgili adımlarda gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma faaliyetlerini,
 • c. Ürünün kendine has özelliklerini
 • d. Ve bu adımlar için sorumlulukları ve sürelerini içeren
 • Tasarım Planı oluşturulur.

  Form tasarım ekibi tarafından imzalanarak yürürlüğe girer.

  Tasarımın planlanan düzenlemelere göre sürüp sürmediği Tasarım Sorumlusu tarafından izlenir ve Tasarım Planı’ na kaydedilir. Uygunsuzluk durumunda gerekli düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler başlatılır

  Tasarımın Girdileri

  Projenin içermesi gereken şartlar işverenle yapılan sözleşmede belirtilmiştir.

  Bu şartlar, Tasarım Ekibi tarafından incelenerek Tasarım Girdileri Formu’na işlenir.

  Tasarım girdileri oluşturulurken;

 • a. Müşteri tarafından sözleşmede belirtilen şartlar
 • b. Kanuni gereklilikler
 • c. Varsa ilgili standartlar
 • d. Varsa daha önce yapılmış tasarımlardan elde edilen deneyimler/bilgiler
 • e. ve firmamızın öngördüğü şartlar da bu aşamada gözönünde bulundurulur.
 • Tasarım Çıktıları

  Tasarlanacak üründe istenen kabul kriterleri ve kritik özellikler belirlenir

  Tasarımın Gözden Geçirilmesi

  Tasarım Planı’ nda belirlenen sorumlular, tasarımın özelliğine göre planlanan gerekli gözden geçirme faaliyetlerini gerçekleştirirler ve Tasarım Gözden Geçirme Formu’ na alınan kararlar ve gözlemleri işlerler. Gözden geçirme faaliyetlerinde, düzeltme/değiştirme gereklilikleri ortaya çıkmış ise, ilgili değişikliğin ürün/Hizmet üzerindeki etkileri de göz önüne alınarak gerektiğinde işverenin de mutabakatı alınarak gerekli düzeltmeler Tasarım Gözden Geçirme Formu’ na not edilir ve uygulanır. Bunlar fonksiyon testlerinin gerçek verilerle kontrolü, performans testi ve iyileştirilmesi ve gerekli revizyonların yapılması şeklinde ortaya çıkabilir.

  Tasarım Gözden Geçirilmesine ait bu hususlarla ilgili kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosesine göre saklanır.

  ISO 9001 2015 TASARIM GELİŞTİRME VE TEST PROSESİ ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ