iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 SATINALMA PROSESİ

1. AMAÇ

Bu Prosesin amacı, Firmamızın hizmet kalitesini etkileyen girdilerin temini ile ilgili işleyişi açıklamak, görev ve sorumlulukları tanımlamaktır.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Firmamız işyerlerinin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan ve firmamızın ürün/hizmet kalitesini etkileyen malzeme veya hizmet alımları işleri için teklif alınması, tekliflerin değerlendirilmesi, uygun teklifin seçimi ve sözleşme yapılması bu Proses hükümlerine göre yürütülür. Bu Prosesin uygulanmasından Genel Müdür Satınalma Sorumlusu, İdari Koordinatör, sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

 • Malzeme : Ürün/Hizmete yönelik işlerinde kullanılan, araç-gereç, alet, donanım cihazları, temel gıda malzemeleri.
 • Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetler.
 • Dış Tedarikçi : Malzeme alımı, hizmet alımı veya yapım işi için teklif verebilecek özelliklerdeki imalatçı, tüccar, taşeronluk, mühendislik, müşavirlik vb. faaliyetlerini sürdüren gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları ortak girişimler.
 • Satınalma : Bu Prosesde yazılı usul ve şartlarla malzeme veya hizmet alımları işleri için tedarikçilerden fiyat tekliflerinin istenmesi ve bu teklifler arasından en uygun teklifin seçilmesi, en uygun teklifi veren ile sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlerin tümü.
 • 4. REFERANS DOKÜMANLAR

 • Tedarikçi Seçme ve Performansının Takibi Prosesi
 • Teklif Hazırlanması ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosesi
 • Muayene Test ve Kontrol Prosesi
 • Proje Planlaması Prosesi
 • 5. UYGULAMA

  Onaylı Tedarikçiler Listesinin Oluşturulması ve Değerlendirme

  1. Tedarikçilerin Onaylı Tedarikçiler Listesi’nde yer almaları, çıkartılmaları ve değerlendirilmeleri ile ilgili uygulamalar Tedarikçi Seçme ve Performansının Takibi Prosesi’nde belirtilen kurallar dahilinde yapılır.

  ISO 9001 2015 SATIN ALMA DIŞ TEDARİKÇİ ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ