iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü ) Tarafından yayımlanmış Çevre Yönetim yaklaşımı standardıdır.

ISO 14001 Standardı Organizasyonların çevre ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve çevre lehine yapılacak olan çalışmalar ile Çevre ve doğa ile dost kurumlar yaratma çabası içerisindedir.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi yaklaşımı organizasyonların ürün / hizmet üretim aşamalarında Çevreye en az zararı vermesi için gerekli çalışmaların hem dokümanlar hemde uygulamalar ile gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

iso 14001 2015 belgesi nedir nasıl alınır belgeleri nelerdir iso çevre belgesi veren firmalar Ankara İstanbul bursa izmir

ISO 14001 Standardı Çevre Yönetim Sistemi yaklaşımı olarak hem ulusal mevzuatlara atıfta bulunmakta hem de Uluslar arası bir standart olarak Dünyada ortak bir çevre dili oluşturmayı amaçlamaktadır. ISO 14001 Ailesini en son üyesi ISO

14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı iken 23.10.2015 Tarihinde ISO tarafından standardın son versiyonu olarak

ISO 14001:2015 Standardı yayımlanmıştır.

ISO 14001:2004 Belgesi önümüzdeki 3 yıl içerisinde yerini tamamen

ISO 14001:2015 Belgesine bırakacaktır.

ISO 14001:2015 BELGESİ YARARLARI NELERDİR?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kuruluşun çevre politikasının oluşması ve çevreye olan bakış açısının değişmesi için uygulanabilirliği sağlanılabilen bir yönetim sistemi yaklaşımıdır. ISO 14001 Standardı uygulayan kuruluşlar çevre etki analizleri ve çevre ile ilgili oluşabilecek acil durumlar için Acil durum planları hazırlayarak kaza / afetlere hazırlıklı durumda bulunmaktadırlar. Ayrıca

ISO 14001 Sistemi gerekli Çevre Eğitimlerini alan kurum personeli proseslerinde çevre ile ilişkilerini çevreyi baz alarak düzenleyebilmektedirler.

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi standardı

ISO 14001:2015 Belgesi ile belgelendirilebilen akreditasyon kurallarına tabi bir standarttır. ISO 14001 Belgesi almak isteyen kuruluşlar öncelikle ISO 14001:2015 Standardı gerekliliklerini karşılayan dokumantasyon ve uygulamaları hazırlayarak

İSO 14001 Belgesi belgelendirme kuruluşları tarafından yapılacak olan denetim sonucu

iso 14001 belgesi ile belgelendirilirler.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ