iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 İNSAN KAYNAKLARI PROSESİ

1. AMAÇ

Bu prosesin amacı, Firmamız müşteri ve yasal şartlara uygun ürün/hizmet üretebilmesi ve mevcut sisteminin sürekli geliştirilerek iyileştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu daimi veya geçici işgücü sağlanması/kullanımı ile ilgili işleyişi açıklamak, görev ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu proses firmamızın çalışmakta olan tüm personelini kapsar. Bu prosesin uygulanmasında başta İdari Koordinatör olmak üzere Genel Müdürde sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

İK : İdari Koordinatör

4. REFERANS DOKÜMANLAR

 • Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi
 • Eğitim Prosesi
 • 5. UYGULAMA

  Personel İhtiyacının Belirlenmesi

  Tedarikçi Adaylarının Belirlenmesi

  1. Firmamızda işgücü ihtiyacı Kalite Yönetim Sistemimiz, hedef ve politikalarımız, mevcut projeler, iş geliştirme programları, müşteri ve mevzuat şartları çerçevesinde belirlenir.

  2. Personel ihtiyacı söz konusu olduğunda istek sahibi Bolüm/Birim yetkilisi bu isteğini gerekli sayı ve nitelik bilgilerini belirterek ve Personel İstek Formu’ nu kullanarak İK’ e iletir.

  3. İK, talebi inceler ve Genel Müdür onayına sunar. Genel Müdürün onayını müteakip personelin teminine geçilir.

  Seçme ve İşe Alma

  4. İK, istenilen niteliklerdeki personel(ler)i aşağıdaki yöntemler ve sıra ile araştırır:

 • a) Firmamız bünyesinde halen çalışan personeller arasından bulunduğunda, bu personel istek sahibi işyerine transfer edilir.
 • b) Daha önceki başvurulardan ve özgeçmişlerden oluşturulan Personel Havuzu’ nda ilgili özellikleri karşılayan başvurular var ise, ilgili kişi ile irtibata geçilir
 • c) Gazete/internet ilanlarına başvuru yapanlara görüşmek üzere İK’ ğe çağrılarak İş Başvuru Formu doldurulur.
 • 5. Gelen başvurular merkezde İK tarafından değerlendirilir ve uygun olanlarla görüşme yapılır. Gerekli hallerde işe alınacağı konu üzerine eğitim ve iş sertifikaları istenir. Uygun bulunmayan ve daha sonra değerlendirilebileceği düşünülenlerin doldurdukları form(lar), Personel Havuzu’ na konur.

  Onaylı Tedarikçiler Arasından Seçim

  6. Uygun bulunanların doldurdukları form(lar), ilgili yetkili tarafından imzalanır.

  7. İşe alımına karar verilen personel ile sözleşme imzalanır. Özel şartlar olacaksa, durum sözleşme ekinde belirtilir.

  8. Genel Müdür sözleşme yapmaya yetkilidir.

  9. İlgili yetkili sözleşmeyi imzalamasını müteakip resmi işlemlerin başlatılması için Muhasebe Birimini durum hakkında bilgilendirir.

  ISO 9001 2015 İNSAN KAYNAKLARI ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ