iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
DÜZELTİCİ FALİYET PROSEDÜRÜ

A.AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı, hizmet kalitesini olumsuz olarak etkileyen , hizmette uygunsuzluğa yol açarak müşteri memnuniyetini engelleyen nedenleri belirlemek, düzeltmek için Düzeltici faaliyetleri belirleme, planlama, uygulama ve etkinliğini değerlendirme çalışmalarını organize etmek amacıyla oluşturulmuş sistemi açıklamaktadır.

Firmamızda tespit edilen kalite sistemindeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan düzeltici faaliyetleri, iyileştirme çalışmalarını ve ISO 9001 : 2008 standardının 8.5.1 ve 8.5.2 maddelerini kapsar.

B. SORUMLULAR

Düzeltici faaliyet talebinde bulunmaktan tüm firma çalışanları,

Düzeltici faaliyet takibinin yapılmasından ve sorunun giderilmesinden sonra faaliyeti kapatmaktan Kalite Yönetim Temsilcisi ,

Sorunun çözülemediği durumlarda Düzeltici faaliyetlerin kapatılmasından Genel Müdür sorumludur.

C. TANIMLAR

Düzeltici faaliyet: Hizmet kalitesinde meydana gelen uygunsuzlukların sebeplerinin araştırılması ve giderilmesi için yapılan planlı ve kontrollü çalışmaların tamamıdır.

D. UYGULAMA

1.Sürekli İyileştirme

1.1. Yönetimin Sorumluluğu Prosedürüne göre firmada üst yönetimi tarafından düzenlenen gözden geçirme toplantılarından kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları , verilerin analizi , düzeltici ve önleyici faaliyetler gözden geçirilir.

1.2. Herhangi bir uygunsuzluk bulunması halinde hemen bir Düzeltici ve/veya Önleyici Faaliyet Formu doldurularak sorumlular belirlenir ve faaliyet başlatılır. Böylece Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, sürekliliğinin ve uygulamadaki etkinliğinin güvence altına alınması sağlanır.

1.3 Genel başlıklar halinde Düzeltici ve/ veya Önleyici Faaliyet isteme ve başlatma faaliyetlerini oluşturan konular aşağıda verilmiştir:

Doğrudan müşteri tarafından yapılan şikayetler ve istekler,

İç tetkiklerde ortaya çıkan önemli uygunsuzluklar,

Hizmet ve proses kontrol kayıtlarının incelenmesi sonucunda bulunan uygunsuzluklar,

Yönetim Gözden Geçirme toplantısın da değerlendirilen uygunsuzluklar,

Alınan malzemelerin giriş kontrolleri sonucunda tedarikçilerden istenen önlemler,

Çalışanlar tarafından getirilen öneriler,

1.4 Yukarda bahsedilen Düzeltici ve/veya Önleyici Faaliyet isteme ve başlatma konularıyla ilgili olarak başvurular İlgili Birim Müdürüne veya direk olarak Kalite Yönetim Temsilcisine “Düzeltici ve/ veya Önleyici Faaliyet Formu” ile yapılır. İlgili Birim Düzeltici ve/ veya Önleyici Faaliyet Formunu Kalite Yönetim Temsilcisine iletir. Kalite Yönetim Temsilcisi bu isteğinin uygun olup olmadığını belirterek Düzeltici faaliyetin başlatılması için sorumluları belirtirler.

2.Düzeltici faaliyet

2.1. Firmamızda hizmette meydana gelen uygunsuzlukların sıklığına ( aynı hatanın bir ay içinde en az iki kez tekrarlanması ), maliyetine ( uygunsuzluğun Firmamız tarafından meydana gelmesi ve maliyetleri arttırması ) veya müşteri isteklerini karşılamada problem çıkarmasına ( fonksiyonellik , termin uzaması v.b. ) bağlı olarak Firma çalışanları tarafından Düzeltici Faaliyet talep edilir.

2.2. Düzeltici faaliyet Formunda Kalite Yönetim Temsilcisinin yetkilerinin dışında karar verilmesini gerektiriyorsa bu formu Genel Müdüre iletilir. Genel Müdür Düzeltici faaliyet başlatılıp başlatılmamasına karar verir, faaliyetin hangi aralıklarla kim tarafından kontrol edileceğini, faaliyeti yürütme ve uygunsuzluğu gidermekle ilgili sorumluları belirler ve istek formunun ilgili bölümlerini doldurarak Kalite Yönetim Temsilcisine gönderir. Kalite Yönetim Temsilcisi faaliyet başlatılmışsa Düzeltici faaliyet Formunu ilgili bölüm sorumlularına dağıtır, başlatılmamışsa formu ilgili dosyasına kaldırır .Bölüm sorumluları Düzeltici Faaliyet Formunu aldıktan sonra, Düzeltici Faaliyet planını belirler ve forma kaydeder.

2.3. Bölüm sorumluları Düzeltici faaliyeti uygulamak için çalışmaları başlatır ve takip eder. Faaliyetin zamanında sonuçlanması için gerekli önlemeleri alır ve tamamlandığında Kalite Yönetim Temsilcisinden faaliyeti kapatma isteğinde bulunur ve ilgili dokümanları gönderir.

2.4. Kalite Yönetim Temsilcisi faaliyet kapatma isteğinin uygun olup olmadığına karar vermek için dokümanları inceler ve (gerektiği durumlarda yerinde kontrol yapar) gerektiğinde ilgili bölüm sorumlularından yardımlar alarak faaliyeti kapatır ve Düzeltici Faaliyet Formunu doldurur.

2.5. Faaliyet kapatılmamışsa ilgili dokümanlar ve form bölüm sorumlusuna geri gönderilerek, çalışmalara devam etmesi istenir ve bölüm sorumlusu tarafından yeniden tamamlanma süresi bildirilir.

2.6. Ek süre sonrasında kapatılamayan Düzeltici Faaliyetler ancak Kalite Yönetim Temsilcisi, bölüm sorumluları ve Genel Müdürün Düzeltici faaliyet Formunu imzalamaları ve nedenlerini de açıklamak suretiyle kapatılabilir.

2.7. Kalite Yönetim Temsilcisi, Düzeltici faaliyetin kapatılması nedeniyle değişmesi gereken dokümanlarda değişiklik yapılmasını ve dağıtılmasını sağlar.

E. REFERANSLAR

ISO 9001 : 2008 madde 8.5.1 ve 8.5.2

Yönetim Sorumluluğu Prosedürü...................( PRSD.XX )

İzleme ve Ölçme Prosedürü.......................( PRSD.XX )

F. EKLER

Düzeltici Faaliyet Formu.......................( FRM.XX )

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ