iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR?

Bu yazımızda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi nedir bunu açıklamaya çalışacağız. Ana sayfamızda ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü organizasyon yapısını anlatırken ISO ya üye ülkelerden ve Türkiye’nin ISO üyesi olduğundan bahsetmiştik. Türkiye adına ISO da temsil hakkı TSE yani Türk Standartları Enstitüsü’ne aittir. TSE ISO tarafından yayınlanan tüm standartları Türkçeye çevirme , dağıtma ve satma hakkına sahiptir. Bu bağlamda ISO 9001 Standardı da TSE Tarafından Türkçeye çevrilerek yayınlanmakta ve standart Türk standardı olarak kabül edilerek milli bir standart halini almaktadır. TSE bu standardı Türkçeye çevirdikten sonra TS yani Türk Standardı kısaltması EN (Europen Norm) Avrupa Normları ve Standardın tam adını yazarak standardı yayınlar. Bu nedenle TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı denilmektedir.

ts en iso 9001 kalite yönetim sistemi belgesi nedir nasıl alınır veren kurumlar kimlerdir
TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ ?

ISO 9001 :2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemini kuran ve standardın gerekliliklerini yerine getirdiğini düşünen kuruluşlar ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilmek için Akredite bir kuruluşun (Örneğin TURKAK ve ya UKAS ya da İAS ) belgelendirmesi için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Peki denetimde bize ne sorarlar ?

Denetçiler asla Size şapkadan tavşan çıkartın demeyecektir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve gereklilikleri ISO tarafından zaten bir standart olarak yayınlanmıştır. Standardın maddelerinin istediği dökümante edilmiş bilgiyi sağlayan ve bu dökümante edilmiş bilginin gerekli uygulamalarını yapan her kuruluş bu denetimlerden başarı ile geçecektir. Özellikle bir ISO danışmanlık kuruluşu ile çalışmış firmaların böyle bir endişeleri olmaması gerekir. Denetim sonucunda majör uygunsuzlukla karşılaşmadan olası bir kaç minör uygunsuzluk ile denetimlerini tamamlayacaklardır.

Oluşan minör uygunsuzlukları ISO 9001 Belgelendirme kuruluşu denetçileri size uygunsuzluk bildirim formu ile beyan edeceklerdir. Uygunsuzluk bildirim formlarına uygunsuzluğun kök nedeni , yapılacak düzeltme faaliyeti ve oluşan uygunsuzluğun bir daha tekrarlamaması için gerekli düzeltici faaliyeti bildirerek ve Düzeltme objektif delillerinide denetçiye göndererek süreci tamamlamış olsursunuz.

Bu süreçten sonra Denetçi , denetçi sayısı birden çok ise baş denetçi ISO 9001:2015 Belgelendirme denetim raporunu belgelendirme kuruluşuna sunacak ve Belgelendirme kuruluşunun belgelendirme komitesinde dosyanız incelendikten sonra belgelendirme kararı alınacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme kuruluşlarının kimler olduğunu burayı tıklayarak görebilirsiniz

ADIM ADIM BELGELENDİRME SÜRECİ

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile belgelendirilmek isteyen kuruluşların hangi süreçleri tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanacakları hakkında kısaca bilgilendirme yapmaya çalışacağız.

iso 9001 2015 kalite yönetim sistemi belgesi danışmanlık ve belgelendirme aşamaları

Öncelikle ISO 9001 Belgelendirme süreci için bir planlama ve gant şeması oluşrturulmalı(proje takvimi) ve bu plan doğrultusunda hareket edilmelidir. Bu proje takvimi oluşturulur ike dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dokümante edilmiş Bilgi tamamlandıktan sonra sistemin işleyişi ve temel uygulamaları için ez az üç aylık bir süreye ihtiyaç duyulacağıdır. Yani ISO 9001 Belgelendirme kuruluşu denetimi için sitem kurulumundan sonra en az 3 ay sonrası planlanmalıdır.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulması ve belgelendirilmesi için öncelikle üst yönetim bu konuda karar vermeli ve bu süreci maddi ve manevi olarak karşılamaya muktedir olduğunu taahhüt etmelidir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bir önceki versiyonu olan ISO 9001:2008 Standardında olduğu gibi Kalite Yönetim Temsilcisini zorunlu tutmamakta ve sistemin kuruluşun tüm departmanları tarafından sahiplenmesini ön görmektedir. Bu nedenle Kuruluş içerisinde işletmenin departman ve çalışan sayısına göre her departmandan takım arkadaşlarının bulunacağı bir kalite ekibi oluşturması önemlidir.

Sistem Kapsamını Belirleyin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Bir kuruluşun tüm hizmet süreçlerini kapsayabileceği gibi, Kuruluşun belirlediği hizmet ve ya hizmetleride kapsayabilir. Örneğin bir kuruluş merkez ofisinden tüm süreçlerini yönetmekte fakat iki ayır üretim tesisinde farklı alanlarda üretim gerçekleştirmektedi. Bu durumda kuruluşun üretim faaliyetlerinin sadece bir bölümünü kapsayacak şekilde ISO 9001 Sistemini kurabilir.

Kalite Politikasını oluşturun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi üst yönetimin hazırladığı ve oanyladığı Kalite Politikası oluşturulması ve bu politikanın üçüncü tarafların erişimine açık olmasını istemektedir. Kalite Politikasının nasıl hazırlanması gerektiği konusunda ilgili KALİTE POLİTİKASI linkimizden bilgi alabilirsiniz

Kalite Hedeflerini Belirleyin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ölçülebilir ve izlenebilir hedefler oluşturulmasını ve bu hedeflerin belirli periyotlarda gözden geçirilmesini istemektedir. Kalite Hedefleri kuruluşun sisem yaklaşımı içerisinde kalite açısından bir yıllık bir periyottaki amacını belirlemektedir. Kalite Hedefleri üst yönetim tarafından oluşturulur. Bu konuda detaylı bilgi için KALİTE HEDEFLERİ linkimizden bilgi alabilirsiniz

DÖKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİYİ OLUŞTURUN: ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi bir önceki versiyonunda yani ISO 9001 2008 versiyonunda ki gibi zorunlu dökümantasyon ismi dikte etmemektedir. Yani ISO 9001 2008 Denetimide Kalite El Kitabı demediyseniz denetimden geçme şansınız yoktu. Yeni standart bunun yerine Dökümante Edilmiş Bilgi karvramını getirdi. Her oluşturduğunuz dökümana kendiniz istesiğiniz kodlamayı ve ismi verebilirsiniz. Bu şartlar ışığında ISO 9001 Sistem kurulum çalışmalarınızı her bir departman bölümü içerisine alacak bir şekilde oluşturmanız gerekmektedir. ISO 9001 Döküman için Proses, Prosedür, Talimat, İş akış şemaları, Sistem uygulamaları için Listeler, Formlar oluşturmanız gerekmektedir. Bu konuda sitemizde ki ISO 9001:2015 Dökümanları linkimizi ziyetet edebilrisiniz. ISO 9001 Danışmanlık hizmetimiz sürecince Proje Belgelendirme ile sonuçlananıncaya kadar Prodan Kalite Danışmanlık olarak sistem kurulum sürecinin her aşamasında yanınızda olacak ve size yol göstereceğimizi taahhüt ederiz.

DÖKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN UYGULAMALARINI YAPIN: ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Dökümante Edilmiş Bilgiyi oluşturduktan sonra sıra bu sistemin uygulamalarının yani kalite kayıtlarının uygulanması sürecidir. Kalite Kayıtları bir dökümantasyon yapısında doldurulacak olan dorm, liste, plan gibi dökümanlardır. Bu sistemin asıl kuruluş ve size veri sağlayacak ana hedefi kalite kayıtlarıdır. Uygulama sürecinde yazmış olduğunuz dökümante edilmiş bilgiye bağlı kaltie kayıtları oluşturulur. Örneğin İç tetkik süreci için örnek kalite kayıtlarını anlatalım.

Öncelikle Yılın ocak ayı içerisinde iç tetkik planı formu ile iç tetkikeri planlayınız. Bu planda iç denetçilerin kimler olacağı , hangi departman ve bölümlerde kimin iç denetim yapacağı ve iç denetim tarihlerini belirleyin. Daha sonra İç tetkik konusunda dökümante ettiğiniz bilgide belirtildiği şekilde iç denetim öncesi iç tetkikler hakkında duyurunuzu yapın (iç yazışma formu ve ya mail yolu ile) İç denetim zamanında ilgili denetçiler iç denetim soru listesinizi kullanarak iç denetimleri gerçekleştirsin ve iç denetim bulgularını iç denetim kayıt formu ile kaydedin. Uygusuzlukların majör ve minör sayısına göre denetimin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını bu formda bildirin. İç denetim sonuçlarınızı yıllık Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarında görüşün. Böylece İÇ TETKİK prosesini tamamlayarak kalite kayıtlarını oluşturmuş oldunuz.

Aşağıda ki linklerimizde ISO 9001 Belgesi ile belgelendirme süreci hakkında detaylı yazılara ulaşabilirsiniz.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ