iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
OHSAS 18001 BELGESİ NEDİR ?

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Çalışma hayatı içerisinde organizasyonlarda meydana gelebilecek olan İş sağlığı ve Güvenliğini tehdit eden unsurların kontrol altına alınabilmesi ve önlemeye yönelik çalışmaların yapılabilmesi için yayınlanmış olan bir standarttır. OHSAS 18001 Standardı İngiliz Standardizasyon kurumu olan BS tarafından yayınlanmış olan BS 8800 standardı baz alınarak hazırlanmıştır. 1996 yılında yayımlanan ve Kılavuz niteliği taşıyan ilk İş Sağlığı ve Güvenliği standardı olan BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi olarak isimlendirilmiştir. İlk olarak 1999 yılında yayınlanan OHSAS 18001 Standardı OHSAS 18001:1999 olarak isimlendirilmiş ve OHSAS 18001 Belgesi ile belgelendirmesi gerçekleştirilmiştir. OHSAS 18001 standardı 2007 yılında revize edilmiş ve OHSAS 18001:2007 Standardı yayınlanmıştır. Bu standardın belgelendirmesi OHSAS 18001:2007 Belgesi olarak isimlendirilmektedir ve güncel olan OHSAS Belgesidir

ohsas belgelendirme ohsas 18001 belgesi nedir nasıl alınır kim verir ohsas 18001:1999 ve OHSAS 18001:2007 belgesi nelerdir hangi belge gecerlidir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin gelişimi :

- 1996’da BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi Rehberi olarak yayımlandı

- 1997’de NPR 5001 Teknik Not (Technical Report) olarak güncellendi

- 1999’da BS tarafından (İngiltere’de) 2001’de OHSAS 18001 olarak yayımlandı.

- 2004′te OHSAS 18001:2004 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı yayımlandı.

- 2007′de OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı yayımlandı.

OHSAS 18001 SATNDARDININ AKREDİTASYONU VAR MIDIR?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı TURKAK Tarafından Akreditasyonu gerçekleştirilen bir standart değildir. Bu nedenle TURKAK akrediteli OHSAS 18001 Belgesi bulunmamaktadır.

OHSAS 18001 BELGESİ NEREDEN ALINIR?

OHSAS 18001 Belgesi akreditasyonsuz olarak sunulan bir belgedir. Bu süreçte Belgelendirme seçimi yaparken TURKAK tarafından ISO 17021 Standardı doğrultusunda akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş olan OHSAS 18001 Belgesi ile belgelendirilmek belgenin güvenliği açısından daha yararlı olacaktır.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ