iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO NEDİR ? ISO HANGİ STANDARTLARI YAYINLAR ?

Küreselleşen dünya içerisinde oluşan ticaret hacmi şüphesiz ki ülkeler arasında ürün ve hizmet alanında bir standardizasyonun bulunmasını zorunlu hale getirmiştir. Bir ürün ve ya hizmeti küresel dünyaya sunmaya çalışan kuruluşlar açısından ortak bir standardizasyon dili yaratabilmek amacı ile 1947 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde ISO (International Organization for Standardization) yani Uluslar arası Standartlar Örgütü bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuş dünya çapında bir federasyonudur Uluslararası Standartların hazırlanması işi normalde ISO teknik komiteleri aracılığıyla yürütülür. Teknik komitenin kurulduğu bir konuyla ilgilenen her üye organ, o komitede temsil edilme hakkına sahiptir. ISO ile irtibat halinde olan uluslararası kuruluşlar, hükümet ve sivil toplum kuruluşları da çalışmalarda yer almaktadır. ISO, elektroteknik standardizasyonla ilgili tüm konularda Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ile yakın işbirliği içindedir.

ISO (ULUSLAR ARASI STADNARTLAR ÖRGÜTÜ) kurulduğu günden bu yana hemen hemen tüm sektörleri kapsayan kalite ve güvenlik içeren ürün ve hizmetler için 19500 belki biraz daha fazla sayıda standart yayınlamıştır. ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü ) şu an 162 üye ülkeden oluşmaktadır. Bu ülkelerden 119 tanesi asil üye iken 38 tanesi muhabir üye 5 tanesi ise katılımcı üyedir. ISO ‘da Türkiye adına temsilcimiz TSE yani Türk Standartları Örgütüdür. ISO’ nun Türkiye Temsilcisi TSE ISO tarafından yayınlanan tüm standartları Türkçeye çevirme, dağıtma ve satma hakkına sahiptir. ISO resmi web sitesinde ISO üyeleri listelendiğinde Türkiye temsilcisi olarak TSE yayınlanmaktadır.

 
 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ