iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
TEDARİKÇİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, Firmamızda tedarikçileri tarafından sağlanacak malzeme, hizmet işi ve yapım işleri girdilerinin firmamız ISO 9001 :2015 ve ISO 14001:2015 yönetim Sistemleri politikasına ve hedeflerine, uygunluğunu sağlaması için tedarikçilerin belirlenmesinde ve daha sonra da performanslarının değerlendirilmesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri açıklamaktır.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu Talimat malzeme, hizmet işi ve yapım işi girdilerini temin edecek tedarikçinin belirlenmesi ile belirlenen tedarikçilerin performans değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu Talimatın uygulanmasından Merkezde Satınalma Müdürlüğü, İdari Koordinatör, ve Teknik Koordinatörü; Şantiyelerde ise Şantiye Şefliği, Şantiye Satınalma Birimi ve Saha Mühendisliği Birimi sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Dış Tedarikçi : MMalzeme alımı, hizmet alımı veya yapım işi için teklif verebilecek özelliklerdeki imalatçı, tüccar, taşeronluk, mühendislik, müşavirlik vb. faaliyetlerini sürdüren gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları ortak girişimler.

4.REFERANS DÖKÜMANLAR

 • Satınalma Talimatı
 • İletişim Talimatı
 • 5. UYGULAMA

 • Tedarikçi Adaylarının Belirlenmesi.
 • 1. Sektörel bilinirliği olan, yapı fuarlarında tanışılan, yapı kataloglarında yer alan, diğer firmalardan güçlü referansları olan firmalar ile bu Talimatın uygulanmaya başlanılmasından önce çalışılmış ve olumlu izlenim bırakmış firmalar Satınalma Müdürlüğü tarafından Tedarikçi Veri Bankası Listesi ’ne kaydedilir.
 • 2.Satınalma Müdürlüğü Şantiye Şefi ve/veya Teknik Koordinatör ile birlikte bu bankada bulunan tedarikçilerle temasa geçerek Tedarikçi Ön Değerlendirme Formu’ na işlenecek bilgileri edinirler.
 • Onaylı Tedarikçilerin Belirlenmesi

 • 3.Tedarikçi Ön Değerlendirme Formu’ ndaki bilgilere göre, İdari Koordinatör, Satınalma Müdürü, Teknik Koordinatör bir araya gelerek firmaları değerlendirirler.
 • 4.Olumlu olarak değerlendirilen firmalar Satınalma Müdürlüğü tarafından Onaylı Tedarikçiler Listesi’ ne alınırlar
 • TEDARİKÇİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ TALİMATI ÖRNEK PDF İNDİR
   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ