iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
DÖKÜMAN KODLAMA TALİMATI

SORUMLULUKLAR

ÜRETİM BİRİM SORUMLUSU, YÖNETİM TEMSİLCİSİ

Talimat

1.Cihazların kayıt edilmesi

Kalibre edilecek cihazlar, Yönetim Temsilcisi tarafından cihaz adına açılacak “Ölçüm Aletleri Listesine“ kayıt edilir. Her cihaza gerekirse bir tanıtım numarası verilir.

2.Kalibrasyona çağrı işlemi

Yönetim Temsilcisi Kalibrasyon Takip Formundan faydalanarak cihazların kalibrasyon periyodu dolmadan yaklaşık bir ay öncesinde kalibrasyon kuruluşuna kalibrasyon isteğini yazılı yada sözlü olarak bildirir ve aşağıda belirtilen hususlar belirlenir.

 • Kalibre ücreti ile ilgili bilgiler
 • Kalibre kuruluşunun adı ve adresi
 • Kalibrasyon için verilecek tarih
 • Kalibrasyon yeri (yerinde kalibre edilecek cihazlar için)
 • Kuruluştan bu bilgiler alındıktan sonra cihaz bulunduğu bölümden alınır. Cihazın fonksiyonlarını yerine getirdiği İlgili bölüm sorumlusu tarafından doğrulandıktan sonra cihaz kalibrasyona gönderilir. Eğer cihaz yerinde kalibre olması gereken bir cihaz ise yetkili kişinin gelmesi sağlanır.

  3.Kalibrasyon işlemlerinin yaptırılması

  Yönetim Temsilcisi cihazların kalibre edilmesini sağlar.

  4.Hatalı (arızalı) cihazın durumu:

 • Cihazların arıza veya kalibrasyon koşullarını sağlamadığı durumlarda onarım için gerekli araştırmalar Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır.
 • Cihaz onarılamaz ise hurdaya ayrılır.
 • Cihaz hurdaya ayrıldığında Yönetim Temsilcisi Kalibrasyon Kartı üzerine cihazın hurdaya ayrıldığı tarihi, sebebini yazar, imzalar.
 • Cihaz onarılırsa ve tamir işlemi cihazın kalibre olan fonksiyonları ile ilgili bir işlem ise cihaz tekrar kalibre edilir.
 • KALİBRASYON TALİMATI ÖRNEK PDF İNDİR
   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ