iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER TALİMATI

1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı, proses yeterliliğinin doğrulanması, geliştirilmesi ve ürün özelliklerinin kontrolü ile firma faaliyetlerinin kalitesine, Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak değerlendirilebilmesi için tanımlanan kalite sistemi yapısına uygun istatistiksel teknikleri tanımlamak ve bu tekniklerin uygulanması için bir yöntem oluşturmak ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu Firmamız kalite faaliyetlerine yönelik olarak tanımlanan ve uygulanan tüm istatistiksel yöntemleri kapsar. Kapsamdaki tüm faaliyetler, Yönetim Temsilcisi’nin sorumluluğundadır.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Proses: Belirli ürün ya da hizmetin üretilmesi için geçen süre ve bu süre zarfında yapılan tüm işlemlerin ve çevrenin bileşimdir.

Pareto Analizi: Hata yüzdelerinin bulunması ve hataların sınıflandırılması için kullanılan istatistiksel yöntemdir.

Beyin fırtınası (Brain Storming): firma bünyesinde tespit edilecek olan herhangi bir problemin ya da geliştirilmeye ihtiyacı olan bir faaliyetin konu hakkında bilgi sahibi kişilerden seçilen bir grup tarafından tanımlanan süre ve aşamalarda irdelenerek sonuçta ulaşılan öncelik sıralarına bağlı kalınarak çözüm üretilmesi ve sonuca ulaştırılmasına yönelik istatistiksel yöntemdir.

4.UYGULAMA

Firmamızda kayıt altına alınan verilerin değerlendirilmesinde Pareto Analizi Yöntemi kullanılır. Pareto analizi uygun olmayan hizmet raporlarında, iade edilen ürün raporlarında ve hizmet ile ilgili genel verilerde kullanılır. Bununla birlikte hizmetin gerçekleştirilmesi ve satıştan gelen raporlar EXCEL programında bilgisayara kaydedilerek ay sonlarında Pasta ve Çubuk grafiklerine dönüştürülürler.

4.1. Pareto Analizi

Firmamızda hizmetle ilgili proses faaliyetleri sırasında gerekse kontrol ve testler sırasında karşılaşılan uygunsuzluklar "Uygun Olmayan Ürünün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü"nde belirtildiği şekilde kayıt altına alınır. Bu uygunsuzluklar Yönetim Temsilcisi tarafından sınıflandırılarak pareto analizi ile değerlendirilir. Uygunsuzluklar sınıflandırılırken mümkün olduğunca az sınıf belirlenir.

Pareto analizi yapılırken en büyük hata oranından en küçük hata oranına doğru uygunsuzluklar sınıflanır ve Pareto Diyagramı ile grafikleri alınır. Analiz sonuçları, en büyük hata nedeninden başlayarak çözümler üretmek ve hatayı azaltmak amacıyla yapılan toplantılar yoluyla değerlendirilir.Toplantıda hata türleri ve nedenleri üzerinde durularak hatanın azaltılması için çözümler geliştirilir. Uygulanmasına karar verilen öneriler "Toplantı Tutanağı Formu" kullanılarak kayıt altına alınır ve hemen uygulanmasına başlanır. Gerektiğinde Düzeltici ve Önleyici Faaliyet başlatılır.

İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER TALİMATI ÖRNEK PDF İNDİR
 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ