iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
İHALE HAZIRLIK TALİMATI

1. AMAÇ

Firmamızda ihalelerin nasıl takip edildiği, değerlendirildiği ,tekliflerin nasıl hazırlandığı, müşteri tarafından kabul edilen teklifin sözleşmesinin ne şekilde incelenip kayıt altına alındığı ve değişikliklerin nasıl gerçekleştirildiğinin tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Firmamızın katılacağı tüm ihaleleri ,hazırlayacağı tüm teklifleri ve müşterilerle yapılan tüm sözleşmeleri ve sözleşmelerde yapılan değişiklikleri kapsar. Bu Talimatın uygulanmasından Genel Müdür ve İhale Sorumlusu sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-----------------------

4.REFERANS DÖKÜMANLAR

Veri Analiz ve Sürekli İyileştirme Prosesi

5.UYGULAMA

 • 5.1 İhale duyuruları internet ortamı ve ihaleyi yapan resmi, özel kurum/kuruluşların web sitelerinden veya KİK resmi web adresinden İhale Sorumlusu tarafından takip edilir.
 • 5.2 İhaleleri İhale Takip Formuna kaydet ve Firma yönetimini bilgilendir.
 • 5.3 İhaleye katılım kararı çıkarsa aşağıda belirtilen süreçleri izle.
 • 5.4 Keşif bedeline uygun olarak Banka Teminat Mektubu hazırlat ya da Teminat Bedeli yatır.
 • 5.5 Şirketi kanıtlayıcı belgeler hazırla. Bunlar
 • Kuruluş gazetesi,
 • İmza sirküleri,
 • Kanuni İkametgâh,
 • Tebligat adresi beyanı,
 • Ticaret Odası ya da Sanayi Odası belgesi.
 • İHALE HAZIRLIK TALİMATI ÖRNEK PDF İNDİR
   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ