iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
SATIN ALMA TALİMATI

1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı, FİRMAMIZda imalat kalitesini, İSG ve Çevreye dair kaliteyi/ standartları etkileyen girdilerin temini ile ilgili işleyişi açıklamak, görev ve sorumlulukları tanımlamaktır.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Firmamız işyerlerinin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan ve firmamızın imalat kalitesini etkileyen malzeme veya hizmet alımları ile yapım işleri için teklif alınması, tekliflerin değerlendirilmesi, uygun teklifin seçimi ve sözleşme yapılması bu Talimat hükümlerine göre yürütülür. Bu Talimatün uygulanmasından merkezde Genel Müdür, İdari Koordinatör, Teknik Koordinatör, Satınalma Müdürü, şantiyelerde ise Şantiye Şefleri sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Malzeme: İmalata yönelik işlerinde kullanılan, araç-gereç, alet, donanım cihazları, temel gıda malzemeleri.

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetler.

Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat ve elektrik işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, temizlik, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri.

Tedarikçi : Malzeme alımı, hizmet alımı veya yapım işi için teklif verebilecek özelliklerdeki imalatçı, tüccar, taşeronluk, mühendislik, müşavirlik vb. faaliyetlerini sürdüren gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları ortak girişimler.

Satınalma : Bu Talimatde yazılı usul ve şartlarla malzeme veya hizmet alımları ile yapım işleri için tedarikçilerden fiyat tekliflerinin istenmesi ve bu teklifler arasından en uygun teklifin seçilmesi, en uygun teklifi veren ile sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlerin tümü.

4. REFERANS DOKÜMANLAR

 • Tedarikçi Seçme ve Performansının Takibi Talimatı
 • Şantiye Yönetimi Prosedürü
 • Muayene ve Deney Prosedürü
 • 5. UYGULAMA

 • Onaylı Tedarikçiler Listesinin Oluşturulması ve Değerlendirme
 • 1. Tedarikçilerin Onaylı Tedarikçiler Listesi’nde yer almaları, çıkartılmaları ve değerlendirilmeleri ile ilgili uygulamalar Tedarikçi Seçme ve Performansının Takibi Talimatı’ nde belirtilen kurallar dahilinde yapılır.

  SATIN ALMA TALİMATI ÖRNEK PDF İNDİR
   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ