iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
DÖKÜMAN KODLAMA TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, Firmamızın ISO 9001 2015 Kalite ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında uygulamadaki tüm dokümanların kodlanmasında uyulması gerekli temel kuralları belirlemektir.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu talimat firmamızın Yönetim Sistemi içerisinde yer alan tüm dokümanları kapsar. Talimatın uygulanmasından Yönetim Temsilciliği sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Y : Ay ve yıl (00-00)

OEK : Organizasyon El Kitabı

GL : Gelen Evrak

GD : Giden Evrak

GL-F : Gelen Faks

GD-F : Giden Faks

ŞM : Şirket Müdürü

TK : Teknik Koordinatörlük

YT : Yönetim Temsilciliği

İK : İdari Koordinatörlük

DÖKÜMAN KODLAMA TALİMATI ÖRNEK PDF İNDİR
 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ