iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001 STANDARDI TARİHÇESİ VE REVİZYONLARI NELERDİR?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı kurumları geliştirmek ve bir adım daha ileri taşıyabilmek amacı ile yol gösterici bir standarttır ve bu yaşayan ISO 9001 Standardı evrimsel gelişimini ISO teknik komiteleri tarafından sağlayarak gelişen ve değişen dünya düzeninde ki yerini korumuştur. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu nedenle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ortaya çıkmadan önce temelleri Amerika da 963’de MIL-Q-9858 (ABD’de savunma teknolojisinde) -1968’de AQAP (Allied Quality Assurance Publications ) Müttefik Kalite Güvence Yayınları Standartları olarak (NATO üyesi ülkelerde) -1979’da İngiltere’de British Stadnart tarafından BS 5750 İngiltere’de yayınlanmıştır. Bu süreçten sonra Dünyada kabul gören bir standart olarak ve sivilleşerek ISO Tarafından 1987 Yılında ISO 9000 standartlar serisi olarak yayımlanmıştır.

Böylece ilk defa kurumların gelişmim kültürüne ISO 9001 Standardı yer almış ve kurumlar ISO 9001 Belgesi kavramı ile karşılaşmışlardır. Bu ilk standartta yayınlandığı yıla atfen ISO 9001:1987 Kalite Yönetim Sistemi Standardı denilmiş ve bu gelenek bozulmayarak her revizyondan sonra revizyon yapılan yıla ait tarih standarda isim olarak verilmiştir. Standardın ilk revizyonu 1994 yılında gerçekleştirilmiştir. Standardın yeni adı ISO 9001:1994 Kalite Yönetim Sistemi standardı olmuş ve bu revizyon ciddi bir değişiklik getirmemiştir. ISO 9001:1994 Belgesi olarak isimlendirilen bu revizyondan sonra standartta ciddi ve yapısal değişiklik 2000 Yılında yürürlüğe konulmuştur. ISO 9001 standardı günümüzde ki küresel gücünü bu standart ile almış ve daha esnek yapıda bir standart olarak tüm organizasyonların uygulayabileceği bir standart olmuştur. Standart size yapılması gerekenleri belirtir iken bunu nasıl tarifleyeceğinizi ve nasıl dokümante edeceğinizi size bırakmıştır. Standardın dokümantasyon olarak zorunlu tuttuğu altı temel prosEdür dışında Kalite El kitabı Kalite hedefleri , Kalite Politikası gibi dokumanlar ile birlikte diğer proseslerin nasıl tarifleneceği kullanıcılara bırakılmıştır.

ISO 9001 Standardı maddeleri açıklanırken bunlar üzerinde durulacaktır. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi bu revizyonu ile birlikte ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi adını almıştır. Bu revizyonu ISO 9001 Revizyonu bir sonraki süreçte ISO 9001:2008 Standardı olarak karşımıza çıkmıştır. Bu revizyonların hepsi ISO üyesi ülkeler tarafından verilen görüşler , kullanıcı beklentileri ve geri dönüşler yani geri beslemeler sonucu ISO Teknik komiteleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

ISO 9001 :2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı bir önceki versiyonu olan ISO 9001:2000 den devrimsel bir değişikliğe gitmemiştir. Şu an güncel olan Standart ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı olsa da ISO Tarafından 23.09.2015 Tarihinde revizyon gerçekleştirilmiş ve bu standarda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı denilmiştir. ISO 9001 :2008 Kalite Yönetim Sistemi 2018 Yılı itibari ile yürülükten kaldırılmıştır. Türkiye ISO üyesi TSE tarafından

ISO 9001:2015 Standard Türkçeye çevrildikten sonra standardın belgelendirmesi ISO 9001:2015 Belgesi olarak gerçekleştirilecektir.

ISO 9001:2015 Standardı tıpkı ISO 9001:2000 Standardında olduğu gibi ciddi ve köklü bir revizyon olarak karşımıza çıkmıştır. Standardın 8 ana maddeden oluşan omurgası 10 ana maddeye çıkartılmıştır. Bu nedenle kurumların ISO 9001:2008 den ISO 9001:2015 e geçişte uzman kuruluşlardan destek almaları yerinde olacaktır.

ISO 9001:20015 Belgesi belgelendirme süreci henüz başlamamıştır. Bu nedenle ISO 9001:2015 Belgesi diye bir belgeden henüz söz etmek mümkün değildir. ISO 9001:2008 standardı 2 yıl boyunca geçiş sürecinde yayında kalacağından ISO 9001 :2008 Belgesi geçerli bir belgedir. Kurumlar ilk gözetim denetimlerinde ISO 9001:2008 Standardından ISO 9001:2015 Standardına geçiş yaparak ISO 9001-2015 Belgesi ile belgelendirilebilirler. ISO 9001 2015 Geçiş süreci için ISO 9001 2008 Dokumantasyonun revizyonlarının yapılarak

ISO 9001 2015 Standardı gereksinimleri doğrultusunda uygulamalara yer verilmesi gerekmektedir ISO 9001 2008 Standardı ile ISO 9001:2015 standardı arasında ki farklar ilerleyen yazılarımızda detaylı olarak anlatılacaktır. Revizyon konusunda Prodan Kalite kuruluşların yanında yer alacaktır. ISO 9001 Baş denetçisi olan uzman danışmanlarımızdan bu konuda bilgi alabilirsiniz./p>

Yukarıda ki Bilgilendirme yazımız üzerinden geçen süreçte ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı tamamı ile yürülükten kaldırılmış ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı tek geçerli standart olmuştur. 2018 Yılı itibari ile artık belgelendirmeler

ISO 9001:2015 Belgesi olarak gerçekleşmektedir.

 
 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ