iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001 KALİTE POLİTİKASI NEDİR ?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kuruluşlar tarafından uygulanabilir bir düzeyde dökümante edilir iken kuruluşun Kalite Yönetim Sistemine bakış açısını belirten ve üst yönetim tarafından belirlenen Kalite Politikası oluşturulmalıdır.

Kalite Politikası; bir kuruluşun üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresidir.

Üst yönetim, kalite politikasının;

a) Kuruluşun amacına uygunluğunu,

b) Şartlara uyulacağına ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirileceğine dair bir taahhüdü içermesini,

c) Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlamasını,

d) Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını,

e) Uygunluğunun sürekliliğinin gözden geçirilmesini,

güvence altına almalıdır.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ