iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001 BELGESİ ÖRNEĞİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi üzerinde yani örnek bir iso belgesi üzerinde hangi bilgilerin bulunduğu aşağıda açıklanmıştır.

- Belgelendirme kuruluşu logosu

- Akredite olmuş ISO 9001 belgelendirme kuruluşunun isim veya logosu

- Akreditasyon kurumunun logosu

-ISO 9001 Belgelendirme kuruluşunu akredite eden Akreditasyon kurumunun Logosu . Örnek ; TURKAK , UKAS , JAZ-ANS , İAS v.b

- IAF Logosu

Bazı akreditasyon kurumularının logosonun yanına IAF logosuda bulunmaktadır.

- Belgelendirilen kuruluşun Ünvanı

-ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilen kuruluşun ünvanı

- Belgelendirilen kuruluşun Adresi

-ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilen kuruluşun açık adresi

- Belgelendirme Kapsamı

Kuruluşun ISO 9001 Belgelendirmesi ile ilgili faaliyetini belirten kapsam. Bu kapsam EA kodları ile belirlenmiştir. Örneğin Alt yapı Üst yapı İnşaat Taahhüt Hizmeti kapsam ise altında EA 28 yazmaktadır.

-Belgelendirme Tarihi

- ISO 9001 Belgesinin kuruluş için düzenlendiği tarih

- Belge bitiŞ tarihi

- ISO 9001 Belgeleri 3 yıllık periyot için verilen belgelerdir ve belge geçerlilik süresi belgenin üzerinde yazılıdır

- İlk Gözetim Denetim Tarihi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kuruluşta devamlılığının sağlanıp sağlanmadığının kontrol edildiği gözetim denetimi tarihi , kuruluşların değişi ile ara denetim tarihi

- Belge numarası

ISO 9001 Belgelendirme kuruluşu tarafından verilen belge / proje numarası

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ