iso belgesi,iso 9001 belgesi,iso 9001 2000 belgesi,iso 9001 2008 belgesi,iso kalite belgesi,kalite yönetim sistemi belgesi,iso belgelendirme,iso kalite sistemi
blogger
google plus
twitter
facebook
İSTANBUL TEL: 0212 570 55 95
ANKARA TEL: 0312 419 64 00
BURSA TEL: 0224 256 83 66
STANDART NEDİR
standart nedir iso 9001 standardı nedir iso 9001 kalite yönetim sistemi standardı nedir nasıl kurulur iso 9001 ne demektir

Sitemiz içerisinde devamlı söz edeceğimiz ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 22000 , ISO 27001 , ISO 13485 , ISO 10002 , ISO 20252 , ISO 22301, ISO 20000 gibi yönetim sistemlerinin ve bu sistemleri uygulanışları içerisinde standart, standardizasyon kavramlarını sıklıkça kullanacağız. Bu nedenle öncelikle standart kelimesinin anlamını bir bakalım. Türk Dil Kurumu Büyük Sözlükte Standart kelimesinin karşılığı olarak iki tanım karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birisi Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış, ölçün, ölçünlü diğeri ise Bir işletmede, bir ürünü, bir çalışma yöntemini, üretilecek miktarı, bütçenin para miktarını belirlemek için konulmuş kural olarak açıklanmıştır. Bizim Yönetim sistemleri kavramlarında açıklamaya çalışmış olduğumuz standart kavramı ikinci tanımda olduğu üzere bir organizasyon içerisinde ele alınan standart ile ilgili yapılacak çalışmaları ve çalışma yöntemlerinin tanımlanması olacaktır. Bu Standartlar içerisinde şüphesiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi en çok üzerinde duracağımız standart olacaktır.

ISO NEDİR ? ISO HANGİ STANDARTLARI YAYINLAR ?
ISO nedir ISO 9001 nedir ISO 9001 Standardı nedir iso 9001 belgesi nedir iso 9001 2008 belgesi iso 9001 2015 belgesi nedir nasıl alınır Ankara İstanbul İzmir

Küreselleşen dünya içerisinde oluşan ticaret hacmi şüphesiz ki ülkeler arasında ürün ve hizmet alanında bir standardizasyonun bulunmasını zorunlu hale getirmiştir. Bir ürün ve ya hizmeti küresel dünyaya sunmaya çalışan kuruluşlar açısından ortak bir standardizasyon dili yaratabilmek amacı ile 1947 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde ISO (International Organization for Standardization) yani Uluslar arası Standartlar Örgütü bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. ISO (ULUSLAR ARASI STADNARTLAR ÖRGÜTÜ) kurulduğu günden bu yana hemen hemen tüm sektörleri kapsayan kalite ve güvenlik içeren ürün ve hizmetler için 19500 belki biraz daha fazla sayıda standart yayınlamıştır . ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü ) şu an 162 üye ülkeden oluşmaktadır. Bu ülkelerden 119 tanesi asil üye iken 38 tanesi muhabir üye 5 tanesi ise katılımcı üyedir. ISO ‘da Türkiye adına temsilcimiz TSE yani Türk Standartları Örgütüdür. ISO’ nun Türkiye Temsilcisi TSE ISO tarafından yayınlanan tüm standartları Türkçeye çevirme , dağıtma ve satma hakkına sahiptir. ISO resmi web sitesinde ISO üyeleri listelendiğinde Türkiye temsilcisi olarak TSE yayınlanmaktadır.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE BELGESİ NEDİR?
İSO 9001 belgesi nedir nasıl alınır kim verir iso 9001 2015 belgesi veren kurumlar Ankara İstanbul İzmir bursa iso belgesi iso kalite belgesi

ISO tarafından yönetim sistemi yaklaşımları konusunda çok sayıda standart yayınlandığını söylemiştik. Bu standartlardan ISO ’nun (Uluslar arası Standartlar Örgütü) amiral gemisi ve dünyada en çok uygulanan standart ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. Bu standardın Belgelendirmesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olarak isimlendirilmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin amacı kurumların üretim /hizmet süreçlerinde her bir prosesin kayıt ve kontrol altına alındığı dökümantasyon ile uygulanabilirliğinin sağlandığı bir sistematik zincirdir. Kalite insanlığın binyıllar boyunca arayış içerisinde olduğu ve ulaşmak için çabaları sonucu gelişme sağladığı bir kavramdır. Kaliteyi tanımlayan en güzel tanım Başlangıcı belli olan ama sonu belli olmayan bir yolculuk olarak tanımlayabiliriz. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ürün veya hizmet kalitesini garantileyen değil , kuruluşun yönetim sisteminin kalitesini garanti altına alan bir yaklaşımıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminde amaç ürün veya hizmet sunulur iken tüm süreçlerin izlenebilirliği ve kayıt altına alınabilmesidir. ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilecek bu süreçte en önemli aşama şüphesiz ISO 9001 Standardının maddelerinin gereksinimlerini tarifleyen ISO 9001 Dokümantasyonun oluşturulması aşamasıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve bunun belgelendirmesi olan ISO 9001 Belgesi tüm kurum ve kuruluşların gereksinimlerini karşılayabilecek yapıda bir sistem yaklaşımıdır. Bu nedenle İSO 9001 Standardı için evrensel bir yönetim sistem yaklaşımı denilmektedir. ISO 9001 Standardının temelinde proses yaklaşımı bulunduğundan ve esnek yapıya sahip bir standart olduğundan tüm ürün / hizmet üreten kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı işletme içerisinde yapılması gerekenler ile ilgili 8 ana madde ve alt maddeleri ile yol göstermekte fakat bununla ilgili yöntemleri size bırakmaktadır. Dokümantasyon yapısı oluşturulur iken baz alınması gereken en önemli şey Müşteri Memnuniyeti olarak düşünülmelidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sürekli iyileşme felsefesi ile ki biz Buna PUKO döngüsü deriz ve ileride açıklayacağız hareket etmenizi ve kurumunuzu geliştirmenizi sağlayan standarttır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi ISO 9001 Belgesi ile gerçekleştirilmekte ve bu belgeye kurumlar iso belgesi, iso kalite belgesi gibi kısaltmalar kullanabilmektedirler. ISO Belgesi ve ya iso kalite belgesi kavramlarını ileride tekrar açıklamaya çalışacağız.

ISO 9001 STANDARDI TARİHÇESİ VE REVİZYONLARI NELERDİR?
iso 9001 2000 2008 2015 belgesi iso 9001 tarihsel gelişimi revizyonları iso 9001 2015 geçiş süreci

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı kurumları geliştirmek ve bir adım daha ileri taşıyabilmek amacı ile yol gösterici bir standarttır ve bu yaşayan ISO 9001 Standardı evrimsel gelişimini ISO teknik komiteleri tarafından sağlayarak gelişen ve değişen dünya düzeninde ki yerini korumuştur. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu nedenle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ortaya çıkmadan önce temelleri Amerika da 963’de MIL-Q-9858 (ABD’de savunma teknolojisinde) -1968’de AQAP (Allied Quality Assurance Publications ) Müttefik Kalite Güvence Yayınları Standartları olarak (NATO üyesi ülkelerde) -1979’da İngiltere’de British Stadnart tarafından BS 5750 İngiltere’de yayınlanmıştır. Bu süreçten sonra Dünyada kabul gören bir standart olarak ve sivilleşerek ISO Tarafından 1987 Yılında ISO 9000 standartlar serisi olarak yayımlanmıştır. Böylece ilk defa kurumların gelişmim kültürüne ISO 9001 Standardı yer almış ve kurumlar ISO 9001 Belgesi kavramı ile karşılaşmışlardır. Bu ilk standartta yayınlandığı yıla atfen ISO 9001:1987 Kalite Yönetim Sistemi Standardı denilmiş ve bu gelenek bozulmayarak her revizyondan sonra revizyon yapılan yıla ait tarih standarda isim olarak verilmiştir. Standardın ilk revizyonu 1994 yılında gerçekleştirilmiştir. Standardın yeni adı ISO 9001:1994 Kalite Yönetim Sistemi standardı olmuş ve bu revizyon ciddi bir değişiklik getirmemiştir. ISO 9001:1994 Belgesi olarak isimlendirilen bu revizyondan sonra standartta ciddi ve yapısal değişiklik 2000 Yılında yürürlüğe konulmuştur. ISO 9001 standardı günümüzde ki küresel gücünü bu standart ile almış ve daha esnek yapıda bir standart olarak tüm organizasyonların uygulayabileceği bir standart olmuştur. Standart size yapılması gerekenleri belirtir iken bunu nasıl tarifleyeceğinizi ve nasıl dokümante edeceğinizi size bırakmıştır. Standardın dokümantasyon olarak zorunlu tuttuğu altı temel prosEdür dışında Kalite El kitabı Kalite hedefleri , Kalite Politikası gibi dokumanlar ile birlikte diğer proseslerin nasıl tarifleneceği kullanıcılara bırakılmıştır. ISO 9001 Standardı maddeleri açıklanırken bunlar üzerinde durulacaktır. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi bu revizyonu ile birlikte ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi adını almıştır. Bu revizyonu ISO 9001 Revizyonu bir sonraki süreçte ISO 9001:2008 Standardı olarak karşımıza çıkmıştır. Bu revizyonların hepsi ISO üyesi ülkeler tarafından verilen görüşler , kullanıcı beklentileri ve geri dönüşler yani geri beslemeler sonucu ISO Teknik komiteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. ISO 9001 :2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı bir önceki versiyonu olan ISO 9001:2000 den devrimsel bir değişikliğe gitmemiştir. Şu an güncel olan Standart ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı olsa da ISO Tarafından 23.09.2015 Tarihinde revizyon gerçekleştirilmiş ve bu standarda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı denilmiştir. ISO 9001 :2008 Kalite Yönetim Sistemi halen yürürlükte olan standarttır. Türkiye ISO üyesi TSE tarafından ISO 9001:2015 Standard Türkçeye çevrildikten sonra standardın belgelendirmesi ISO 9001:2015 Belgesi olarak gerçekleştirilecektir.

ISO 9001:2015 Standardı tıpkı ISO 9001:2000 Standardında olduğu gibi ciddi ve köklü bir revizyon olarak karşımıza çıkmıştır. Standardın 8 ana maddeden oluşan omurgası 10 ana maddeye çıkartılmıştır. Bu nedenle kurumların ISO 9001:2008 den ISO 9001:2015 e geçişte uzman kuruluşlardan destek almaları yerinde olacaktır. ISO 9001:20015 Belgesi belgelendirme süreci henüz başlamamıştır. Bu nedenle ISO 9001:2015 Belgesi diye bir belgeden henüz söz etmek mümkün değildir. ISO 9001:2008 standardı 2 yıl boyunca geçiş sürecinde yayında kalacağından ISO 9001 :2008 Belgesi geçerli bir belgedir. Kurumlar ilk gözetim denetimlerinde ISO 9001:2008 Standardından ISO 9001:2015 Standardına geçiş yaparak ISO 9001-2015 Belgesi ile belgelendirilebilirler. ISO 9001 2015 Geçiş süreci için ISO 9001 2008 Dokumantasyonun revizyonlarının yapılarak ISO 9001 2015 Standardı gereksinimleri doğrultusunda uygulamalara yer verilmesi gerekmektedir ISO 9001 2008 Standardı ile ISO 9001:2015 standardı arasında ki farklar ilerleyen yazılarımızda detaylı olarak anlatılacaktır. Revizyon konusunda Prodan Kalite kuruluşların yanında yer alacaktır. ISO 9001 Baş denetçisi olan uzman danışmanlarımızdan bu konuda bilgi alabilirsiniz.

HANGİ ISO 9001 BELGESİ REVİZYONU İLE BELGELENDİRİLMELİSİNİZ ?
güncel iso belgesi geçerli iso 9001 belgesi hangi iso belgesi iso 9001 belgesi geçerliliği sorgulama iso 9001 2008 ve iso 9001 2015 belgesi arasındaki fark

Yukarıda açıklamış odluğumuz ISO 9001 Revizyonlarında anlattığımız gibi şu an ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistemi ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi arasında bir geçiş süreci yaşanmaktadır. ISO 9001:2008 standardını kumuş ve uygulayan kuruluşlar şu an için ISO 9001:2008 Belgesi ile belgelendirilmeli ve ilk gözetim denetimi sürecinde ISO 9001:2015 Standardı revizyonlarını yaparak ISO 9001:2015 Belgesi ile belgelendirilmelidirler. ISO 9001:2015 Standardı 2015 yılı Ekim ayı içinde yayınlanmış ve henüz Türkçe ’ye çevrilmemiştir. Kurumların standardı uygulayabilir bir düzeye gelmesi tahminlerimizce 2016 yılı ortalarına kadar sürecektir. Bu nedenle ISO 9001:2008 Belgesi kurumların belgelendirilmesinde aktif bir belge olarak yerini korumaktadır.

ISO BELGESİ VAR MIDIR ? ISO BELGESİ ISO 9001 BELGESİ MİDİR?
iso belgesi iso kalite belgesi iso 9001 belgesi ne demektir aynı belgeler midir? İso belgesi demek iso 9001 belgesi demek midir?

ISO (International Organization for Standardization) tarafından ürün / sistem alanlarında yayınlanmış standartlardan bahsetmiştik işte bu standartların hepsine isterseniz ISO Belgesi kısaltmasını kullanabilirsiniz. Bu tam bir kullanım değildir ve yanlış bir gelenek olarak işletmeler arasında yerini almıştır. İSO BELGESİ diye bir tanımda hangi ISO standardından ve hangi ıso belgesi belgelendirmesinden bahsettiğinizi anlatamazsınız. Siz bir Gıda kuruluşu olarak ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ile belgelendirildiğinizde ISO belgesi aldık derseniz bunu başka bir kişi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi olarak da algılayabilir. Bu nedenle ISO Belgesi kavramı yerine hangi belge ile belgelendirildi iseniz o belgenin adını tam olarak söylemeniz yararınıza olacaktır. ISO 9001:2008 ve ya ISO 9001:2015 Standardını belgelendiren kuruluşlar ISO 9001 Belgemizi hatta tam adı ile ISO 9001:2008 Belgemizi ve ya ISO 9001:2015 Belgemizi aldık diyebilirler.

ISO KALİTE BELGESİ NEYİ ANLATIR?
iso kalite belgesi nedir nasıl alınır kim veriri veren kurumlar kimlerdir iso kalite belgesi fiyatı ücreti ne kadardır kaç para

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ya ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi için ISO belgesi kavramını kullansa da kuruluşlar Kalite Kavramının geçtiği standart olan ISO 9001 Belgesi için tam adı olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi yerine ISO KALİTE BELGESİ kısaltması organizasyon tarafından isimlendirilmektedir. Bu kullanım her ne kadar yanlış olsa da kurumlar arasında yerini almış ve klişeleşmiştir. Bir kurum ISO kalite Belgesi aldık der ise ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile belgelendirildiklerini söylemek istemektedirler.

ISO 9001 BELGESİ ALMAK MI ISO 9001 BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMEK Mİ?
iso 9001 belgesi almak iso belgesi nedir nasıl alınır iso 9001 belgesi almak mı iso 9001 belgesi ile belgelendirilmek mi ? iso belgesi alma şartları nelerdir

Kuruluşlar ISO 9001 Belgesi aldık ISO 9001 Belgemiz geldi diyor ise bunun arkasında yatan gerçek şüphesiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı denetimi sonucu ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kuruluşta uygulandığının göstergesi olan ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilmiş olmalarıdır. Kurumlar devlet tarafından bir yetkilendirme belgesi alırken farklı prosedürler ile karşılaştıkları gibi ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilirken geçirmiş oldukları ISO 9001 Denetimi sonucu belgelendirilmelerine ISO 9001 Belgesi aldık demektedirler. ISO 9001 Belgesi alınacak bir belge değildir. Bu iso belgesinin bir raiç fiyatı devlete ödenecek harcı ve ya içeriye evrak vererek gelmesi beklenecek bir belge olmadığını belirtmek isteriz . ISO 9001 Belgesi hak ederek kazanılan bir sistem taçlandırmasıdır. ISO 9001 Belgesi almak iso belgesi sahibi olmak değildir. ISO Kalite belgesi ile belgelendirilecek kuruluşlar öncelikle bu sistemi gerçekten işletmelerinde yaşayan bir organizasyon olarak kurgulamak zorundadırlar. Bu kurgu ISO 9001 Standardının maddelerinin karşılığının kurumda yerine getirildiğinin göstergesi olan dokumanlar ve bu dokumanların uygulamaya konulması ile gerçekleşir. Burada ISO 9001 Dokumanlarından bahsederken size elinde bir klasörle gelmiş sizin İSO 9001 dökümanlarınızı hazırladım diyen bir kişinin verdiği dokuman değil gerçekten kuruluşta kurumun öz yapısına has emek vererek hazırlanmış dokumanlardan bahsetmekteyiz. ISO 9001 Dokumanatsyonu kopyala yapıştır, Logoyu değiştir, Tarih değiştir olarak hazırlanacak bir dokuman yapısı değildir. Bir kurumun ISO 9001 Uygulamalarında işletmenin ISO 9001 kalıplarına sıkışması değil ISO 9001 Standardının işletmenin yapısına uyarlanması ile mümkün olabilir. ISO 9001 Standardının temelinde yaptığını yaz ; yazdığını yap mantığı olduğundan kurum ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilmek için hazırlayacağı ISO 9001 Dökümanlarında gerçekten fiiliyatta o prosesi nasıl gerçekleştiriyor ise onu tariflenmelidir. Unutmayınız ki ISO 9001 Dokumanları bir işletmenin anayasası niteliğindedir.

GEÇERLİ ISO 9001 BELGESİ NASIL ANLAŞILIR ?
geçerli güncel iso 9001 belgesi hangisidir iso belgesi geçerliliği nasıl sorgulanır iso kalite belgesi geçerli versiyonu iso 9001 2015

ISO 9001 Standardını kuruluşunuzda uygulanabilir hale getirdiniz ve uygulamaları ile süreci pekiştirdiniz şimdi sıra ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilme sürecinde bu süreci tamamlamak için ISO 9001 Belgelendirme kuruluşunu seçtiniz ve ISO 9001 Başvurusu yaptınız birileri geldi ISO 9001 Standardınızın dokumantasyon ve uygulamalarını denetleri ve başarılı bir ISO 9001 Belgesi denetimi sonucu elinize ISO 9001 Belgesi ulaştı. Burada size bir kağıt parçası mı geldi acaba verdiğiniz para boşa mı gitti ? Yoksa bir sahtekarlık içerisine mi düştünüz ? Bu soruların cevabını bulmak için öncelikle ISO 9001 Belgenizi elinize alın ve iki önemli şeye dikkat edin. ISO 9001 Belgelendirme kuruluşu akredite bir kuruluş mu? Akreditasyon kavramından ve Akredite ISO 9001 Belgesinden ileride bahsedeceğiz ama öncelikle belgenizde TURKAK , UKAS , DAR , JAZ-ANS gibi bir akreditasyon kurumu logosu var mı buna bakınız akreditasyon kurumu logosu yoksa aldığınız belge Akreditasyonsuz bir belgedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Asın duvarınıza bakın ve neden yanlış seçim yaptığınızı sorgulayın. Eğer bir akreditasyon örgütü logosu var ise TURKAK gibi, Hemen TURKAK web sitesine girerek belgelendirme kuruluşlarından kalite belgelendirme kuruluşlarını seçin ve size ISO 9001 Belgesi veren belgelendirme kuruluşu bu listede var mı bunu teyit edin. Eğer bu ISO 9001 Belgesi belgelendirmek için akredite kuruluşlar listesinde size iso belgesi düzenleyen kurum yoksa tam bir sahtekarlık içerisindesiniz hemen TURKAK’a şikayet bildirin. Eğer İSO BELGESİ veren kurum TURKAK listesinde ise ISO 9001 BELGESİ veren kurumun Kapsamına bakın kapsam bölümünde eğer kuruluşunuz örneğin İnşaat şirketi ise EA 28 İnşaat kodunun olup olmadığını doğrulayın bu doğrulamada sorun yok ise size ISO 9001 Belgesi veren kurumun web sitesine giderek belge sorgulama bölümünden belge numaranızı yazarak ISO 9001 Belgesi sorgulama yapıp belge bilgilerinizi ekranda görüyor iseniz Gerçekten bir ISO 9001 Belgesi sahibisiniz demektir. Geçerli bir ISO 9001 Belgesi sahibi olup olmadıklarını kurumlar böyle teyit edebilirler. Eğer TURKAK dışında UKAS , JAZ-ANS gibi akreditasyona sahip kuruluşlardan aldığınız iso 9001 belgesi var ise belgenizin geçerliliğini TURKAK tarafından yapılacak Akredite İnceleme süreci ve bu süreç sonucunda Düzenlenecek Akredite İnceleme Formu ile TURKAK tarafından teyit edilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için TURKAK ‘a 300 TL akredite İnceleme Ücreti yatırmanız gerekmektedir. Bu aynı zamanda KİK yasasına tabi kamu kurumları tarafından açılacak olan ihalelere katılabilmeniz için gerekli olan yasalı bir zorunluluktur. Örneğin JAZ-ANS akrediteli bir ISO 9001 Belgesi ile Akredite İnceleme Formunuz olmadan İhaleye katılamazsınız. TURKAK Akrediteli iso 9001 belgesi ve ISO 14001 Belgesi için bu zorunluluk bulunmamaktadır.

AKREDİTASYONLU ISO 9001 BELGESİ NEDİR?
iaf nedir akreditasyon nedir akredite iso belgesi turkak jaz-ans ukas iso 9001 belgesi nasıl alınır veren firmalar şirketler kurumlar Ankara İzmir İstanbul Bursa

Akreditasyonlu iso belgesi nedir açıklamadan önce akreditasyon nedir ? Yönetim Sistemi Belgelendirme akreditasyonu nedir? Bu konular üzerine biraz bilgilendirme yapmak faydalı olacaktır düşüncesindeyiz. Akreditasyon kelimesi Türk Dil Kurumu Türkçe Büyük Sözlükte Kuruluşların, üçüncü bir tarafça belirlenen teknik ölçütlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi olarak açıklanmaktadır. Bu açıklama doğrultusunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sisteminizin uygunluğunu değerlendirecek bir belgelendirme kuruluşu ve bu kuruluşu akredite etmiş ulusal bir akreditasyon kurumunun bulunması gerekmektedir. O zaman Ürün , Sistem ,Laboratuvar , Test , Analiz , Gözetim , Muayane konularında akreditasyon sürecinin nasıl oluştuğunu ve akreditasyon zincirini anlatmaya başlayalım. Burada açıklamaya çalışacağımız temel vurgunun ISO 9001 Belgesi akreditasyonu ve iso 9001 belgesi akredite belgelendirme kuruluşları kimlerdir konusu olacaktır. Akredite İso belgesi nedir ve iso kalite belgesi alırken akreditasyonlu olup olmadığını nasıl anlarız bunu da açıklamış olacağız. İSO 9001 Belgelendirme akreditasyonu zincirinin en başında IAF (International Accreditation Forum) Uluslar arası Akreditasyon Formu bulunmaktadır. IAF akreditasyon kuruluşlarının bağlı bulunduğu en üst makamdır. IAF Üyeleri belirli kriterler doğrultusunda IAF üyesi olmuşlardır bu kriterler;

- IAF üyelik Anlaşması imzalayan Akreditasyon Örgütleri

Türk Akreditasyon Kurumu olan TURKAK bu grup üyeler içerisindedir. Bu üyeler direk IAF ile üyelik sözleşmesi ve tanıma anlaşması olan MLA anlaşması imzalarlar.

- IAF Dernek Üyeleri

Herhangi bir ülke akreditasyon kurumu olmayıp bir denek çatısı altında oluşturulmuş akreditasyon kurumlarıdır. Örnek olarak Avrupadan European Organization for Quality (Avrupa Kalite Teşkilatı) gösterilebilir.

- IAF Özel Tanıma Organizasyonları Bölgesel Akreditasyon Gruplar

Kıta ve Bölge Akreditasyon kurumlarının IAF tarafından MLA anlaşması ile karşılıklı tanınmasıdır. Bu Kıta Akreditasyonlarına örnek olarak EA European Cooperation for Accreditation (Avrupa Akreditasyon İşbirliği ) gösterilebilir.

- IAF Özel Tanıma Organizasyonları Gözlemci Örgütler

Bu örgütler IAF üyesi olmakla beraber Karşılıklı tanıma anlaşması olan MLA imzalanmamış kurumlardır. Bunlara örnek olarak SADCAS Southern African Development Community Accreditation Service (Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Akreditasyon Servisi ) gösterilebilir.

Akreditasyon kavramını ve IAF organizasyonunu açıkladığımıza göre akredite ISO 9001 Belgesi ne demektir bunu anlatmaya çalışalım. İşte bu üye Akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş Ulusal Akreditasyon kurumlarının ISO 17021 Standardı doğrultusunda akredite ettiği kuruluşlara akredite ISO 9001 belgesi belgelendirme kuruluşları denilmektedir. Bu ISO 9001 Belgelendirme kuruluşları akreditasyon kuralları doğrultusunda yapmış oldukları İSO BELGESİ denetimi sonucu akreditasyonlu ıso 9001 belgesi düzenlemektedirler.

TURKAK AKREDİTELİ ISO 9001 BELGESİ NEDİR.
TURKAK akrediteli logolu onaylı iso 9001 2000 2008 2015 belgesi turkaklı iso belgeleri nelerdir turkak logolu iso belgesi nasıl alınır kim verir

Yukarıda Akreditasyon nedir ve akreditasyon zinciri nasıl oluşur konusunda gerekli açıklamaları yaparken Ulusal Akreditasyon Örgütlerinden bahsetmiştik. Bu ulusal akreditasyon örgütlerinden biriside TURKAK dır. TURKAK Türk Akreditasyon Örgütüdür ve Milli akreditasyon kurumumuzdur. TURKAK kurumları ürün belgelendirme , Yönetim sistemleri Belgelendirme , personel belgelendirme , Muayane kuruluşları , Laboratuvar akreditasyonu gibi konularda akredite etmek üzere kurulmuş Başbakanlık Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı özerk bir kurumdur. TURKAK tarafından ISO 1701 Sistem belgelendirme konusunda akredite edilmiş iso 9001 kalite yönetim sistemi belgesi belgelendirme kuruluşları bulunmaktadır. TURKAK tarafından akredite edilmiş iso kalite belgesi belgelendirme kuruluşları bulunmaktadır. TURKAK tarafından akeditasyonu tamamlanmış kuruluşları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi düzenlerken belgeye TURKAK logosunu koyarak TURKAK logolu ISO 9001 belgesi düzenlemektedirler.

AKREDİTASYONSUZ ISO 9001 BELGESİ VAR MIDIR?
Akreditasyonsuz nan akredite iso 9001 belgesi ne demektir akreditasyonsuz iso 9001 belgesi geçerli midir turkaklı iso belgesi nedir jaz –ans belgesi ne demektir

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi akreditasyon kurları doğrultusunda yapılan denetimler ile belgelendirilir ise Akreditasyon logosu taşıyan ISO 9001 Belgesi kuruma sunulur. Bunun dışında Akreditasyonsuz olarak da hem akredite olmuş kurumlardan hem akreditasyonu bulunmayan kurumlardan akreditesi ISO 9001 Belgesi alabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şudur ki akreditasyonsuz ISO 9001 Belgesi aslında hiçbir kamu kurum kuruluşunda veya tedarikçiliğini üstlendiğiniz kurumlarda geçerli değildir . Sadece printer çıktısı olan bir kağıt parçasından öteye gitmeyecektir. KİK yasasına tabi kurumların açtığı ihalelerde TURKAK akreditasyon markası taşıyan kurumların ISO 9001 Belgesi ve ya diğer IAF karşılıklı tanıma anlaşması ile tanınmış akreditasyon kurumlarının yetkilendirdiği iso 9001 belgelendirme kuruluşlarından alınmış ISO 9001 Belgesinin TURKAK akredite inceleme formu ile incelenmesi ve geçerliliğinin doğrulanması şartı ile katılabilmektedirler. Bu şartlar altında sizi kandırmaya çalışan akreditesiz iso belgesi vermeye çalışan kurumlardan uzak kalmanız yararınıza olacaktır. Bu kurumlar kavram kargaşası yaratarak size Nan akredite (Akreditasyonsuz) belge vereceğiz diyerek akreditasyon kelimesini konuşmanın içerisinde geçirmekte ve ilk olumsuz durumda bunu size söylediklerini söyleyerek kendilerini savunacaklardır. Paranızı bir kağıt parçasına vererek kandırılmayınız. Bu konuda Prodan Kalite firmamız danışmanlarından daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

ISO 9001 BELGESİ SORGULAMA YÖNTEMLERİ
iso belgesi sorgulama iso belgesi nasıl doğrulanır iso 9001 belgesi sorgulama siteleri turkak belgesi sorgulama

ISO 9001 Belgenizin geçerliliğini sorgulamak için öncelikle ISO 9001 Belgelendirme kuruluşunun akreditasyonunu doğrulamanız gerekmektedir. ISO 9001 belgenizin üzerinde bulunan akreditasyon örgütünün sitesinden ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme kuruluşunu sorgulamanız ve akredite olduğunu gördükten sonra iso belgelendirme kuruluşunun sitesinden belge sorgula bölümünden belgenizi sorgulayarak doğrulamanız gerekmektedir. Bunun dışında firmalar rakip firmalarının ve ya tedarikçilerinin ISO belgesi var mı diye sorgulamak istemektedirler. Bu mümkün değildir. Kurumun hangi akreditasyon kurumundan akredite ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldığını ve belge numarasını bilmeden bu sorgulamayı yapamazsınız.

ISO 9001 BELGESİ NEDEN ALINIR?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi neden alınır diye gelen işletme sorularına danışmanlarımız iso 9001 belgesi ile neden belgelendirilmelisiniz bunu açıklayarak cevap vermektedirler. ISO 9001 Belgesi almak kavramı yerine iso 9001 belgesi ile belgelendirilmek doğru cevap olacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi belgesi almak mı yoksa ıso 9001 belgesi tüm gereksinimlerini karşılayan bir kalite yönetim sistemi kurup uygulayarak iso 9001 belgesi ile belgelendirilmek mi? Bunu cevabı aslında kurumun ihtiyaç ve beklentileri ile doğru orantılıdır. Bir kurum gelişen ve değişen dünya ekonomisi içerisinde yerini sağlamlaştırmak ve işletmesini bir yönetim yaklaşımı ile organizasyonel yapısını düzenleyerek büyütmek istiyor ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardını kuruluşunda kurup uygulamak ve bunun nihai sonucu ve taçlandırması olan ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilmesidir. Bu gerçekçi bir hedef ve gerçekçi bir yaklaşımdır. Bir diğer yaklaşım ise kamu ihalelerinde bir yasal zorunluluk , ihracatta yurtdışı müşterilerinin beklentileri, tedarikçisi olduğu kurumların beklentisi gibi kendisini zorunlu gördüğü durumlarda bazen farklı yollar ile tamamen kar amacı güden yurt dışı menşei olan kurumlardan hızlı ve ucu ISO 9001 Belgesi alma yolları aramaktadırlar. Bu ikinci seçenek işletmenizi için kısa vadeli çözümler sağlamış olsa da aslında uzun vadede kalitesizliğin maliyetini karşılayacağı ve parasının boşa gittiğini anlayacağı kesindir.

ISO 9001:2015 STANDARDI TÜRKÇE OLARAK YAYINLANDI

ISO (International Organization for Standardization) Tarafından 23.09.2015 Tarihinden yayınlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı revizyonu CEN yani Avrupa Standardizasyon Komitesi (European Committee For Standardization) Tarafından kabülünün ardından 06.01.2016 Tarihinde TSE (Türk Standartları Enstitüsü ) Tarafından TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı adı ile Türkçe’ye çevrilerek yayınlanmıştır. Böylece ISO 9001:2008 Standardından ISO 9001:2015 Revizyonuna geçiş ve kurumların standardı yorumlamaları süreci hızlanmıştır. Bu revizyon geçişi için belirlenen 3 yıllık geçişin ardından ISO 9001:2008 Standardı tamamen yürürlükten tamamen kaldırılacaktır.

ISO 14001-2015 STANDARDI REVİZYONU

Daha Önceki yazılarımızda da belirtiğimiz gibi ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü) yayımlamış olduğu standartları belirli periyotlar ile gözden geçirmekte ve revize etmektedir. Bu şartlar altından Yönetim Sistemi yaklaşımları içerisinde bulunan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı gözden geçirmeleri tamamlanarak revizyon gereği duyulmuş ve 15.09.2015 tarihinde revizyonu gerçekleştirilmiştir. ISO nun üyesi olan TSE tarafından ISO 14001 Stadnardının yeni revizyonu olan ISO 14001:2015 Standardı 23.10.2015 tarihinde Türkçeye çevrilerek yayımlanmıştır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ISO 14001:2004 Versiyonu olarak 2005 yılından beri yürürlükte kalmış ve standart değişen çevre şartları ve organizasyonların gereklilikleri doğrultusunda ISO 14001:2015 olarak revize edilmiştir. Çevre ISO 14001:2004 Standardı ile belgelendirilen kuruluşlar Sistemlerini ISO 14001:2015 Standardına göre revize ederek 15.09.2018 Tarihine kadar ISO 14001:2015 Belgesi geçişini sağlamaları gerekmektedir.

 
Sık Sorulan Sorular