iso belgesi,iso 9001 belgesi,iso 9001 2000 belgesi,iso 9001 2008 belgesi,iso kalite belgesi,kalite yönetim sistemi belgesi,iso belgelendirme,iso kalite sistemi
blogger
google plus
twitter
facebook
İSTANBUL TEL: 0212 570 55 95
ANKARA TEL: 0312 419 64 00
BURSA TEL: 0224 256 83 66
ISO 20252 STANDARDI MADDELERİ ?

ISO 22301 STANDARDI MADDELERİ NELERDİR ?

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

0 Giriş

0.1 Genel

0.2 Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al (PUKÖ) modeli

0.3 Bu standarddaki PUKÖ’nün bileşenleri

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

3.1 Faaliyet

3.2 Denetim

3.3 İş sürekliliği

3.4 İş sürekliliği yönetimi

3.5 İş sürekliliği yönetim sistemi (İSYS)

3.6 İş sürekliliği planı

3.7 İş sürekliliği programı

3.8 İş etkisi analizi

3.9 Yeterlik

3.10 Uygunluk

3.11 Sürekli iyileştirme

3.12 Düzeltme

3.13 Düzeltici faaliyet

3.14 Belge

3.15 Yazılı hale getirilmiş bilgi

3.16 Etkinlik

3.17 Olay

3.18 Alıştırma

3.19 İhlal olayı

3.20 Altyapı

3.21 İlgili taraf, paydaş

3.22 İç denetim

3.23 Yürütme

3.24 Yönetim sistemi

3.25Kabul edilebilir en uzun hizmet kesinti süresi

3.26Kesintiye tahammül edilebilecek en uzun süre (MTPD)

3.27 Ölçme

3.28 En küçük iş sürekliliği hedefi (MBCO)

3.29 İzleme

3.30 Karşılıklı yardım anlaşması

3.31 Uygunsuzluk

3.32 Amaç

3.33 Kuruluş

3.34 Dış kaynaktan karşılama

3.35 Performans

3.36 Performans değerlendirmesi

3.37 Personel

3.38 Politika

3.39 Prosedür

3.40 Süreç

3.41 Ürünler ve hizmetler

3.42 Öncelik verilen faaliyetler

3.43 Kayıt

3.44 Kurtarma noktası hedefi (RPO)

3.45 Kurtarma zamanı hedefi (RTO)

3.46 Gereksinim

3.47 Kaynaklar

3.48 Risk

3.49 Risk iştahı

3.50 Risk belirleme

3.51 Risk yönetimi

3.52 Test işlemi

3.53 Üst yönetim

3.54 Doğrulama

3.55 Çalışma ortamı

4 Kuruluşun içeriği

4.1 Kuruluşun ve içeriğinin anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 İş sürekliliği yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 İş sürekliliği yönetim sistemi

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve yönetim desteği

5.2 Yönetimin desteği

5.3 Politika

5.4 Kuruluş içerisindeki görevler, sorumluluklar ve yetkiler

6 Planlama

6.1 Risklere ve fırsatlara yönelik faaliyetler

6.2 İş sürekliliği amaçları ve söz konusu amaçlara ulaşmak için planlar

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.2 Yetkinlik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Yazılı hale getirilen bilgi

8 İşletim

8.1 İşletimsel planlama ve kontrol

8.2 İş etki analizi ve risk belirlemesi

8.3 İş sürekliliği stratejisi

8.4 İş sürekliliği prosedürlerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi

8.5 Tatbik etme ve test işlemi

9 Performansın değerlendirilmesi

9.1 İzleme, ölçme, analiz etme ve değerlendirme

9.2 İç denetim

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

10 İyileştirme

10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.2 Sürekli iyileştirme

Yukarıda belrtilen ISO 22301 Standardı maddelerinin gereksinimlerini karşılayacak olan dokümantasyon yapısını kuruluşlarında dokümante eden ve uygulamalarını gerçekleştiren kuruluşlar ISO 22301 Belgesi ile belgelendirilmektedir.

 
Sık Sorulan Sorular