iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ÖNLEYİCİ FALİYET PROSEDÜRÜ

A.AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı , hizmet kalitesini olumsuz olarak etkileyen ,hizmetler de uygunsuzluğa yol açarak müşteri tatminini engelleyen nedenleri belirlemek ve sorunu kaynağından yok etmek için önleyici faaliyetleri belirleme , planlama , uygulama ve etkinliğini değerlendirme çalışmalarını organize etmek amacıyla oluşturulmuş sistemi açıklamaktadır.

Firmamızda Kalite Yönetim Sistemindeki muhtemel uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan önleyici faaliyetleri ve ISO 9001 : 2008 standardının 8.5.3 maddesini kapsar.

B. SORUMLULAR

Önleyici faaliyet talebinde bulunmaktan tüm firma çalışanları ,

Önleyici faaliyet takibinin yapılmasından ve sorunun giderilmesinden sonra faaliyeti kapatmaktan Kalite Yönetim Temsilcisi,

Sorunun çözülemediği durumlarda önleyici faaliyetlerin kapatılmasından Genel Müdür sorumludur.

C. TANIMLAR

Önleyici Faaliyet : Hizmet kalitesinde oluşması muhtemel uygunsuzlukların potansiyel nedenlerini tespit etmek , incelemek ve ortadan kaldırmak için yapılan planlı faaliyetlerdir.

D. UYGULAMA

1. Önleyici Faaliyet

1.1. İlgili Bölüm Sorumluları Veri Analizi Prosedürüne uygun olarak , bölümleriyle ilgili raporları gözden geçirir ve istatistiki olarak değerlendirmek üzere Kalite Yönetim Temsilcisine gönderir. Kalite Yönetim Temsilcisi bu verileri Veri Analizi Prosedüründe belirtilen periyodlarda gözden geçirir ve çıkan sonuçlara göre ileride oluşması muhtemel uygunsuzluklar için Önleyici Faaliyet talebinde bulunur.

1.2. . Bölüm Sorumluları da yapılan görüşmeler sırasında tespit edilen eksiklikler ve bundan sonra oluşabilecek muhtemel hatalar için alınması gerekli önlemler ile ilgili olarak Önleyici Faaliyet talebinde bulunur.

1.3. . Firmamızda tüm çalışanları her türlü hata önleme ve geliştirme fikirlerini uygunsuzlukların oluşmasını önleyecek tedbirleri , Kalite Yönetim Temsilcisine Önleyici Faaliyet talebinde bulunarak bildirebilir.

E. REFERANSLAR

ISO 9001 : 2008 madde 8.5.3

Düzeltici Faaliyet Prosedürü...................( PRSD.XX )

Veri Analizi Prosedürü...........................( PRSD.XX )

Yönetim Sorumluluğu Prosedürü....................( PRSD.XX )

F. EKLER

Önleyici Faaliyet Formu..........................( FRM.XX )

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ