iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kalite El Kitabı kuruluşların Kalite Yönetim Sisteminin Kullanım Kılavuzu niteliğinde olup her kuruluşun ISO 9001 Sistemine özgü Kalite El Kitabı oluşturulması gerekmektedir. Burada ISO 9001 :2008 Standardı dokümanları içerisinde Kalite El Kitabı örnek olarak verilmiştir. ISO 9001:2008 Standardının iptal bir standart olması ve yürürlükten kaldırılması nedeni ile örnek bir el kitabı arayan kuruluşlarımızı ISO 9001 : 2015 Kalite El Kitabı sayfamızı ziyaret etmelerini öneririz.

KALİTE EL KİTABI

DOK.NO :

REV.NO :

YÜR.TARİHİ :

Firmamızın kalite el kitabı izinsiz olarak kopyalanamaz ve dağıtılamaz.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER:

KALİTE EL KİTABI KAPAĞI:

İÇİNDEKİLER:

1.)REVİZYON TAKİP SAYFASI :

2.) KALİTE EL KİTABI DAĞITIM LİSTESİ:

3.)FİRMA TANITIMI KAPSAM VE HARİÇ TUTMALAR:

4.)KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ:

4.1.)Genel Şartlar

4.2.)Dokümantasyon Şartları

4.2.1.)Genel

4.2.2.)Kalite El Kitabı

4.2.3.)Dokümanların Kontrolü

4.2.4.)Kalite Kayıtlarının Kontrolü

5.)YÖNETİM SORUMLULUĞU:

5.1.) Yönetimin Taahhüdü

5.2.) Müşteri Odaklılık

5.3.) Kalite Politikası

5.4.) Planlama

5.4.1.) Kalite Hedefleri

5.4.2.) Kalite Yönetim Sistemi Planlaması

5.5 Sorumluluk Yetki ve İletişim

5.5.1.) Sorumluluk ve Yetki

5.5.2.) Yönetim Temsilcisi

5.5.3.) İç İletişim

5.6.) Yönetimin Gözden Geçirmesi

5.6.1.) Genel

5.6.2.) Gözden Geçirme Girdileri

5.6.3.) Gözden Geçirme Çıktısı

6.)KAYNAK YÖNETİMİ:

6.1.) Kaynakların Sağlanması

6.2.) İnsan Kaynakları

6.2.1.) Genel

6.2.2.) Yetkinlik Bilinç ve Eğitim

6.3.) Altyapı

6.4.) Çalışma Ortamı

7.)ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME:

7.1.) Ürün Gerçekleştirme Planlaması

7.2.) Müşteri ile İlişkili Prosesler

7.2.1.) Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi

7.2.2.) Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi

7.2.3.) Müşteri ile İletişim

7.3.) Tasarım ve Geliştirme

7.4.) Satın alma

7.4.1.) Satın alma Prosesi

7.4.2.) Satın alma Bilgisi

7.4.3.) Satın alınan ürünün Doğrulanması

7.5.) Üretim ve Hizmetin Sağlanması

7.5.1.) Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü

7.5.2.) Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği

7.5.3.) Tanımlama ve İzlenebilirlik

7.5.4.) Müşteri Mülkiyeti

7.5.5.) Ürünün Korunması

7.6.)İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü

8.)ÖLÇME,ANALİZ VE İYİLEŞTİRME:

8.1.) Genel

8.2.) İzleme ve Ölçme

8.2.1.) Müşteri Memnuniyeti

8.2.2.) İç Tetkik

8.2.3.)Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.2.4.)Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.3.)Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

8.4.)Veri Analizi

8.5.)İyileştirme

8.5.1.)Sürekli İyileştirme

8.5.2.)Düzeltici Faaliyet

8.5.3.)Önleyici Faaliyet

9.)PROSESLER ARASI ETKİLEŞİM:

1.)REVİZYON TAKİP SAYFASI:

2.)KALİTE EL KİTABI (KEK) DAĞITIM LİSTESİ:

3.)FİRMA TANITIMI KAPSAM VE HARİÇ TUTMALAR :

3.1.FİRMA ADRES VE FAALİYET KAPSAMI :

Firma Ünvanı:

Firma Adresi :

Kapsam:

3.2.HARİÇ TUTMALAR

örnek hariç turulan madde -7.3.Tasarım ve Geliştirme: Firmamızda tasarım ve geliştirme faaliyetleri olmadığı için bu madde kapsam dışı bırakılmıştır.

7.6.örnek hariç turulan madde -İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü: Kalibrasyon gerektiren herhangi bir izleme ve ölçme cihazı bulunmadığı için bu madde kapsam dışı bırakılmıştır.

7.5.2.)örnek hariç turulan madde -Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği : Firmamızda müşteri doğrulaması yapılmadan belli olmayan yani özel proses olmadığından firmamız Standardın bu maddesini kapsam dışı bırakmıştır.

3.3.TERİMLER VE TARİFLER:

Firmamızda oluşturulan Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan terimler ve tarifler ISO 9001:2008 standardında verilen terimler ve tariflerle uygulanmıştır.

Bu anlamda; Sistemde kullanılan ürün kelimesi hizmet anlamındadır.

3.4.REFERANS:

TS EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 Kalite yönetim sistemleri - şartlar

4.)KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ:

Ürünün belirlenen şartları karşılaması amacıyla kalite sistemi kuruldu, dokümante edilip sürekliliği hedeflendi. Standardın şartlarını kapsayan bir el kitabı hazırlandı. Bu el kitabı, kalite sisteminde kullanılan kalite sistem prosedürlerini referans göstererek bu sistemde kullanılan dokümantasyon yapısını açıklamaktadır.

4.1.) Genel Şartlar:

Firmamız kalite yönetim sistemini oluşturmuş, dokümante etmiş, sürekliliğini sağlamakta ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir.

Firmamızda:

a)Bu sistemde ihtiyaç duyulan prosesleri ve uygulamaları belirlenmiştir

b)Proseslerin sıralaması ve birbirleriyle etkileşimi belirlenmiştir

c)Proseslerin işletilmesi ve kontrolünün sağlanması için gerekli kriterler tespit edilmiştir

d)Proseslerin çalışması için gerekli olan kaynak ve bilgi mevcudiyeti sağlanmıştır

e)Proseslerin ölçülmesi,izlenmesi ve analiz edilmesi için gerekli faaliyetler belirlenmiştir

f)Planlanan sonuçlara ulaşmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetler uygulanmaktadır.

4.2.)Dokümantasyon Şartları

4.2.1.)Genel:

Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri içermektedir:

a)Kalite politikası ve kalite hedeflerinin dokümante edilmiş beyanlarını

b)Kalite el kitabını

c)Dokümante edilmiş prosedürleri

d)Planlama,operasyon ve kontrol için gerekli dokümanları

e)Kalite kayıtlarını

4.2.2.) Kalite El Kitabı:

Firmamız;sistemin kapsamını,hariç tutmaları,dokümante edilen prosedürlere atıfları, sistemdeki proseslerin arasındaki ilişkileri içermekte olan KEK 01 kodlu kalite el kitabını oluşturmuş,sürekliliğini sağlamıştır.

Ref:KEK 01 Kalite El Kitabı

4.2.3.)Dokümanların Kontrolü:

Firmamız doküman kontrolü,yayını ve değişikliğine ilişkin prosedürü hazırlamış ve uygulamaktadır.

Bu prosedür;

a)Dokümanların hazırlanmasını,yeterlilik açısından onaylandıktan sonra yayınlanmasını,

b)Gerektiğinde gözden geçirilip revize edilmesini ve değişikliklerin onaylanıp tekrar yayınlanmasını,

c)Uygun versiyonlarının kullanıldığının güvence altına alınmasını,

d)Dış kaynaklı dokümanları ve bunların kullanımının kontrol altına alınmasını

e)Yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilirliğinin sağlanması,

f)Dokümanların okunabilir kalması ve kolaylıkla belirlenebilmesi

g)Güncelliğini yitirmiş dokümanlara uygulanacak faaliyetleri içermektedir.

Ref: PRSD.09 Dokümanların Kontrolü Prosedürü

4.2.4.)Kalite Kayıtlarının Kontrolü

Kalite kayıtları kalite yönetim sisteminin şartlarına uygunluğunu ve operasyonun kanıtlarını sağlamak için oluşturulmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır. Kalite kayıtları okunabilir,kolaylıkla belirlenebilir ve tekrar ulaşılabilir şekilde düzenlenmiştir.

Kalite kayıtlarının belirlenmesi, arşivlenmesi, korunması, tekrar ulaşılabilir olması, saklama süresi ve elden çıkarılması ile ilgili hususlar referans prosedürde açıklanmıştır.

Ref: PR.02 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü

f)Dokümanların okunabilir kalması ve kolaylıkla belirlenebilmesi

g)Güncelliğini yitirmiş dokümanlara uygulanacak faaliyetleri içermektedir.

Ref: PRSD.09 Dokümanların Kontrolü Prosedürü

4.2.4.)Kalite Kayıtlarının Kontrolü

Kalite kayıtları kalite yönetim sisteminin şartlarına uygunluğunu ve operasyonun kanıtlarını sağlamak için oluşturulmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır. Kalite kayıtları okunabilir,kolaylıkla belirlenebilir ve tekrar ulaşılabilir şekilde düzenlenmiştir.

5.)YÖNETİM SORUMLULUĞU:

REF:PRSD.08 YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

GT GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

5.1.)Yönetimin Taahhüdü:

Firmamızın üst yönetimi;kalite yönetim sisteminin uygulanması,geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için aşağıdaki konularda yapacağı çalışmaları taahhüt eder:

a)Firma geneline müşteri şartlarının yerine getirilmesinin öneminin iletilmesi,

b)Kalite politikasını oluşturmak ve bu amaca ulaşmak için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

c)Kalite hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

d)Kalite sistemini gözden geçirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

e)Kaynakların mevcudiyetinin ve devamının güvence altına alınması,

5.2.)Müşteri Odaklılık:

Firmamız üst yönetimi müşteri memnuniyetinin arttırılması amacı ile müşteri şartlarını ve bunlara bağlı ürün spektrumlarını belirlemekte ve bu şartları yerine getirmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

5.3.)Kalite Politikası:

Turizm Sektörünün Taşımacılık alanında ülkemizin önde gelen kuruluşu olma iddiası ile yola çıkan şirketimizin kalite politikası; etkin yönetim kadrosu, katılımcı ve eğitilen personeli ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak sürekli iyileştirmelerle hedeflerimize ulaşmaktır.

5.4.)Planlama

5.4.1.)Kalite Hedefleri:

Firmamızın üst yönetimi ürünün şartlarının yerine getirilmesi için gerekli olanlarda dahil olmak üzere, kalite hedeflerinin organizasyonun ilgili fonksiyon ve seviyesinde oluşturulmasını sağlamıştır.

5.4.2.)Kalite Yönetim Sistemi Planlaması:

Firmamız kalite sistem planlamasını gerçekleştirmiş ve tüm faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. Bu uygulamalar sırasında kalite sistemindeki bütünlük sürdürülmektedir.

5.5.)Sorumluluk Yetki ve İletişim:

5.5.1.)Sorumluluk ve Yetki

Firmamızda üst yönetim , sorumlulukları ve yetkileri tanımlamış,bunların arasındaki ilişkileri organizasyon şemasında tanımlamış ve firma içerisinde iletilmesi sağlanmıştır.

Üst yönetimimizin yetki ve sorumlulukları ile Organizasyon şemamız aşağıdadır:

5.5.2.)Yönetim Temsilcisi:

Firmamızda Kalite Yönetim Temsilcisi atanmıştır.Yönetim Temsilcisinin mevcut görevlerine ek olarak üstlendiği görevler 5.5.1. Sorumluluk ve yetki bölümünde belirtilmiştir.

5.5.3.)İç İletişim:

Firmamızda organizasyonun tüm bölümlerinde gerektiği durumlarda sağlıklı bir şekilde iç iletişimin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Firmamızda sözlü olan iletişim kurulmuş olan dahili sistemle ve firma içi toplantılarla sağlanmaktadır. Dahili sistem işletmemizin tüm bölümlerine ulaştırılmıştır.

5.6.)Yönetimin Gözden Geçirmesi

5.6.1.)Genel

Üst yönetim organizasyonun kalite sisteminin uygunluğunun,yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacı ile planlanmış aralıklarla gözden geçirmektedir. Bu gözden geçirmelere ilişkin kayıtlar muhafaza edilmektedir.

5.6.2.) Gözden Geçirme Girdileri

Gözden geçirme toplantılarında asgari aşağıdaki konular görüşülmektedir;

a) Tetkik Sonuçları

b) Müşteri Geri Beslemesi

c) Ürün ve Proses Uygunluğu

d) Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

e) Önceki Gözden Geçirme Faaliyetlerinden Devam Eden Faaliyetler

f) İyileştirici Öneriler

g) Kalite Yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler.

5.6.3.) Gözden Geçirme Çıktısı

Gözden geçirme toplantıları sonuçları kalite sistemi ve proseslerin iyileştirilmesi,müşteri şartlarına bağlı olarak ürünün iyileştirilmesi ve kaynak ihtiyaçları ile ilgili kararları içermelidir.

6.)KAYNAK YÖNETİMİ:

REF: PRSD.07 KAYNAKLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

6.1.)Kaynakların Sağlanması

Firmamız Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması,etkinliğini iyileştirilmesi için ve müşteri şartlarının yerine getirilmesiyle müşteri memnuniyetinin arttırılması için gereken insan,makine teçhizat ve finansal kaynakları belirlemiş ve bu kaynakları sağlamaktadır.

6.2.)İnsan Kaynakları

6.2.1.)Genel

Ürün kalitesini direkt etkileyen işleri yapan personel uygun öğrenim, eğitim, beceri ve tecrübe yönünden değerlendirilmekte ve takip edilmektedir.

6.2.2.)Yetkinlik,Bilinç ve Eğitim

Firmamızda ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personelin yetkinlikleri belirlenmiştir. Eksiklik olan noktalarda iç ve dış eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitim faaliyetleri değerlendirilmektedir. Bu faaliyetlere ilişkin kayıtlar muhafaza edilmelidir

6.3.)Altyapı

Firmamız ürün şartlarının yerine getirilmesi için gerekli altyapıyı belirlemiştir. Altyapı binaları, çalışma alanlarını, makine ekipmanları, donanım ve yazılımları, ulaştırma ve iletişim gibi konuları kapsamaktadır.

6.4.)Çalışma Ortamı

Çalışma ortamı ürünün şartlarının sağlanabilmesi için gereken şekilde düzenlenmiştir. Bu konuda çalışanlardan gelen öneriler sürekli dikkate alınarak gerekli düzenlemeler devam edecektir.

7.)ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME:

7.1.)Ürün Gerçekleştirme Planlaması

Firmamız üretimin gerçekleşebilmesi için gerekli prosesleri belirlemiştir. Üretim işlemlerinin gerçekleşmesi kalite sisteminin diğer şartları ile uyumludur. Üretimde aşağıdaki noktalar belirlenmiştir;

 • Hedefler
 • Ürün Şartları
 • Prosesler ve Dokümanlar
 • Kontrol ve İzleme Yöntemleri ve Kabul Kriterleri
 • Kayıtlar
 • REF:PR.01 HİZMET PROSESİ

  PRSD.11 İZLEME ve ÖLÇME PROSEDÜRÜ

  PRSD.13 HİZMETİN SAĞLANMSI PROSEDÜRÜ

  7.2.)Müşteri ile ilişkili Prosesler

  7.2.1.)Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi

  Firmamız teslim ve gerektiğinde teslim sonrası şartlarda dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş şartları, müşteri tarafından belirtilmeyen genel kullanım için gerekli şartları, ürünle ilgili belirleyici şartları ve diğer ek şartları belirlemiştir.

  7.2.2.)Ürüne Bağlı Koşulların Gözden Geçirilmesi

  Firmamız ürünle ilgili koşulları gözden geçirmektedir. Bu gözden geçirme siparişin onayından önce gerçekleşmektedir ve ürün tanımlamasını ve yapılabilirliğini içermektedir. Müşteri tarafından ürün şartlarının değişmesi durumunda ilgili personel bu durumla ilgili bilgilendirilecektir

  7.2.3.)Müşteri ile İletişim

  Firmamız ürün bilgileri, başvuru, siparişler ve müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşterilerden gelen tüm bilgileri değerlendirmekte ve müşterilerle iletişimin geliştirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmaktadır.

  REF:PRSD.14 MÜŞTERİ İLE İLGİLİ PROSESLER PROSEDÜRÜ

  7.3.)Tasarım ve Geliştirme

  Firmamızda tasarım ve geliştirme faaliyetleri mevcut olmadığından kapsam dışı bırakılmıştır, gerekçesi hariç tutmalar bölümünde açıklanmıştır

  7.4.)Satın alma

  7.4.1.)Satın alma Prosesi

  Firmamız satın alınan ürünün belirlenen şartları karşılamasını sağlamaktadır. Satın alma işlemleri Satın alma Birimi tarafından yürütülmektedir. Satın alma ile ilgili kayıtlar muhafaza edilmektedir.

  Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi ise referans proseste açıklanmıştır. Tedarikçi değerlendirme ile ilgili kayıtlarda muhafaza edilmektedir.

  7.4.2.) Satın alma Bilgisi

  Satın alma bilgileri hizmet verilen kurumlar tarafından bildirilen listeye göre hazırlanıyor. Periyot içerisinde değişiklik olursa yeniden düzenlenebilecektir. Satın alma ile ilgili tüm bilgiler sipariş formunda bildirilmektedir

  7.4.3.)Satın alınan Ürünün Doğrulanması

  Satın alınan ürünler ilgili bölüm tarafından girdi kontrole tabi tutulmakta ve doğrulaması yapılmaktadır. Alım şartnamelerine uymayan malzemeler kullanıma alınmamakta ve iade edilmektedir.

  REF: PR.02 SATINALMA PROSESİ

  7.5.)Üretim ve Hizmetin Sağlanması

  7.5.1.)Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü

  Firmamız kontrollü koşullar altında üretim yapılmasının sağlanmasını planlamakta ve yürütmektedir.Bunun için firmamız:

 • Ürünün özelliğini açıklayan bilgileri,
 • Çalışma talimatları
 • Kaynakların kullanımını
 • İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliği ve kullanılmasını
 • İzleme ve ölçmenin uygulanmasını
 • Serbest bırakma,teslimat ve sonrası faaliyetleri sağlamaktadır.
 • REF:PRSD.10 İZLEME ve ÖLÇME PROSEDÜRÜ

  PRSD.07 KAYNAKLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

  7.5.2.) Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği

  Firmamızda elde edilen çıktı , sonraki izleme ve ölçmeyle doğrulanabildiği için bu madde hariç tutulmuştur.Detaylı bilgi KEK 01 Kapsam ve Hariç tutmalar bölümünde anlatılmıştır.

  7.5.3.) Belirleme ve İzlenebilirlik

  Firmamızda ürün gerçekleştirme aşamasında, yapılacak işler tanımlanır. Bu tanımlamalar doğrultusunda üretim gerçekleştirir. Hangi ürünün ne zaman kim tarafından yapıldığı takip altına alınmıştır.

  REF: PRSD.13 İZLEME ve ÖLÇME PROSEDÜRÜ

  7.5.4.)Müşteri Mülkiyeti

  Firmamız kendi kontrolü altında olduğu veya kullanıldığı sürece müşteri mülküne özen göstermektedir. Müşteri mülkü belirlenmiş,doğrulanmış, korunma altına alınmış ve güvenliği sağlanmıştır. Herhangi bir hasar durumunda yapılacak faaliyetler ilgili prosedürde açıklanmıştır

  REF:PRSD.14 MÜŞTERİ İLE İLGİLİ PROSESLER PROSEDÜRÜ

  7.5.5.)Ürünün Muhafazası

  Firmamız iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşmasına kadar ürünün uygunluğunu muhafaza eder. Bu muhafaza tanımlamayı,taşımayı,ambalajlamayı,depolamayı ve korumayı içerir. Muhafaza firmamızda ürün teşkil eden parçalara da uygulanmaktadır.

  7.6.)İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

  Firmamızda izleme ve ölçme cihazları olmadığından bu madde kapsam dışı bırakılmıştır. Bu konunun detayları KEK Hariç tutma bölümünde anlatılmıştır.

  8.)ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME:

  8.1.)Genel

  Firmamız

  a) Ürünün uygunluğunu göstermek,

  b)Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak,

  c)Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme prosedürünü hazırlamış ve uygulamaktadır.

  Bu istatistikler teknikler de dahil olmak üzere uygulanabilir metotların kararlaştırılmasını ve bunların kullanımlarının detaylarını içermektedir.

  REF:PRSD.06 VERİ ANALİZİ PROSEDÜRÜ

  8.2.)İzleme ve Ölçme

  8.2.1.)Müşteri memnuniyeti

  Kalite yönetim sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak, firmamız, müşterinin, firmamızın müşteri şartlarını yerine getirip getirmediğine dair müşteri algılamasıyla ilgili bilgileri izlemektedir. Bu bilgilerin elde edilmesi ve kullanılması için metotlar belirlenmiştir.

  REF:PRSD.14 MÜŞTERİ İLE İLGİLİ PROSESLER PROSEDÜRÜ

  8.2.2.)İç Tetkik

  Firmamız Kalite Yönetim Sisteminin,

  a) Planlanmış düzenlemelere ve standart şartlarına uyup uymadığını

  b) Etkin uygulanıp uygulanmadığını ve devamlılığını

  c) Tespit etmek üzere planlanan aralıklarla iç denetimler yapmaktadır.

  Bu denetimler eğitim almış uzman personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Denetçiler kendi bölümlerini denetlememektedirler. Denetimin planlanması ,yürütülmesi ve raporlanması ilgili prosedürde açıklanmıştır.

  REF: PRSD.04 İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

  8.2.3.)Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi

  Firmamız, kalite yönetim sistemi izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için uygun metotlar geliştirmiştir.Bu metotlar ,proseslerin planlanan sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermektedir.Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmaktadır.

  REF: PRSD.04 VERİ ANALİZİ PROSEDÜRÜ

  8.2.4.)Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi

  Firmamız ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürünün özelliklerini izleyerek ölçmektedir.Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi ilgili prosedürde açıklanmıştır.

  REF:PRSD.10 İZLEME ve ÖLÇME PROSEDÜRÜ

  8.3.)Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

  Firmamız, ürün şartlarına uymayan ürünün yanlışlıkla kullanımının veya teslimatının önlenmesi için belirlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktadır. Bu kontroller ve uygun olmayan ürünün ele alınmasıyla ilgili sorumluluklar ve yetkiler dokümante edilmiş prosedürde tanımlanmıştır.

  Firmamız, aşağıdaki yollardan bir veya birden fazlasıyla uygun olmayan ürünü ele almaktadır:

  a) Tespit edilen uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için faaliyet başlatarak,

  b) İlgili yetkiliyle ve uygulanabildiği durumlarda müşteriyle mutabakatla kullanımı, serbest bırakılması veya kabulü için yetkilendirme yapmak,

  c) Başlangıçta amaçlanan kullanımı veya uygulanmasının önüne geçmek için faaliyet başlatarak.

  Uygun olmayan ürün düzeltildiğinde, şartlara uygunluğunu göstermek için tekrar doğrulanmaktadır.

  REF:PRSD.05 UYGUN OLMAYAN HİZMETİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

  8.4.)Veri Analizi

  Firmamız kalite yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini nerede yapılabileceğini değerlendirmek için uygun veriyi belirlemekte, toplamakta ve analiz etmektedir. Bu izleme ve ölçme sonuçlarından ve diğer ilgili kaynaklardan doğan veriyi içermektedir

  8.4.)Veri analizi,

 • Müşteri memnuniyeti
 • Ürün şartlarına uymak
 • Önleyici Faaliyetler için fırsatlar da dahil olmak üzere proseslerin ve ürünlerin karakteristikleri ve eğilimleri
 • Tedarikçiler ile ilgili bilgileri içermektedir.
 • REF:PRSD.06 VERİ ANALİZİ PROSEDÜRÜ

  8.5.)İyileştirme

  8.5.1.)Sürekli İyileştirme

  Firmamız, kalite politikası, kalite hedefleri, denetim sonuçları, veri analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirmelerini kullanmak yoluyla kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmektedir.

  8.5.2)Düzeltici Faaliyet

  Firmamız olumsuzlukları gidermek ve tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini ortadan kaldıracak düzeltici faaliyetleri başlatmaktadır. Düzeltici faaliyetler karşılaşılan uygunsuzluğun etkilerine uygun şekildedir.

  Dokümante edilmiş prosedür

 • Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi ( müşteri şikayetleri dahil olmak üzere ),
 • Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi,
 • Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak için faaliyete olan ihtiyacın değerlendirilmesi,
 • Gerekli faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması
 • Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları
 • Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak için oluşturulmuştur.
 • REF:PRSD.03 DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

  8.5.3.)Önleyici Faaliyet

  Firmamız, oluşmasını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak için önleyici faaliyeti belirlemektedir. Önleyici faaliyetler potansiyel problemlerin etkilerine uygun şekildedir.

  Dokümante edilmiş prosedür,

 • Potansiyel uygunsuzlukların ve sebeplerinin tanımlanması,
 • Uygunsuzlukların olmasını önlemeye yönelik faaliyete olan ihtiyacın değerlendirilmesi,
 • Gerekli Faaliyetin Belirlenmesi ve Uygulanması
 • Başlatılan Faaliyetin Sonuçlarının Kayıtları,
 • Başlatılan Önleyici Faaliyetin Gözden Geçirilmesi
 • Koşulları tanımlamak için oluşturulmuştur.

  REF:PRSD.01 ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

  9.)PROSESLER ARASI ETKİLEŞİM:

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ