iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi nedir sorusunun standardın adı içerisinde geçen kavramlar ile açıklamaya çalışacagız.

ISO : (International Organization for Standardization ) Uluslar arası Standartlar Örgütü

9001 (Kalite Yönetim Sistemi standartlar ailesi olan 9000 Serisinin belgelendirmeye konu olan standardı.

Kalite : Bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Yönetim Sistemi : Kuruluşun Yönetim Politikası ve Kuruluş hedeflerini oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi için izlediği yol

Kalite Yönetim Sistemi: Düzenlenmiş sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri olan insanlardan oluşan bir kuruluşun kaliteyle ilgili, organizasyonu yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi anlaşılacağı üzere bir sistematik yaklaşım mantığı üzerine Proses kontrolü odaklanarak oluşturulan bir dizi dokumnatasyondan oluşmaktadır.

ISO 9001 Temelinde Hizmetin / Ürünün sunumu sürecinde organizasyonu oluşturan birimlerin ortaya koyduğu yarar ve zarar dengelerinin yargısı neticesinde varılan maksimum bir iyileşme beklentisidir.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ