iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
SÜREÇ YAKLAŞIMI

Süreç Yaklaşımı bir diğer değişle Proses yaklaşımı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı içerisinde standardın temel prensibi olarak düşünülebilir.

Kurum üretim / hizmet aşamalarında Genellikle bir sürecin çıktısı diğer bir sürecin girdisini oluşturur. Bu nedenle ISO 9001 Belgesi Standardı kuruluşlarda yapılan bütün faaliyetleri tanımlamayı ve birbiri ile etkileşimlerinin ortaya konmasını istemektedir. ISO belgesi dökümantasyonu aşamasında kuruluş Hangi süreçlerin olduğunun belirlenmeli ve bu süreçler Arasında ki etkileşimin belirlenmesi gerekmektedir.

:iso belgesi 9001 2008 2015 sürec proses yaklaşımı nedir proseler arası etkilesim nasıl saglanır
 

<Süreçler (Prosesler) belirlenir ve dökümante edilirken her bir süreçle ilgili müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi ve Her bir süreç içindeki aşamaların belirlenmesi – ne yapılıyor, kim yapıyor ve hangi kaynaklar kullanılıyor planlanması gerekmektedir.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ