iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001 BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ NEDİR ?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile işletmelerin deyişi ile iso belgesi ile belgelendirilmek isteyen kuruluşların iso belgesi denetiminden geçebilmeleri için öncelikle kuruluşlarında ISO 9001 KYS standardını kurmaları gerekmektedir. Nedir bu iso 9001 belgelendirmesi süreci ile tamamlanacak olan iso 9001 sistemi cevabı ise dokümantasyon yapısı ve uygulamalar sürecidir. İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı sekiz ana madde ve bu ana maddelerin alt maddelerinden oluşmaktadır. ISO 9001:2008 Standardının yerini alan ISO 9001:2015 Standardı ise 10 ana madde ve alt maddelerden oluşmaktadır.Bu maddeleri görmek için Linkimizi iziyaret edebilirsiniz Kurumlar standardın her bir maddesini karşılayan Prosedür , Talimat , El kitabı , prosesler gibi dokumanlar oluşturulur ve bu dokümantasyon yapısının uygulama safhasını sağlayacak formlar ile desteklenir. Bu dokümantasyon yapısını ve uygulamalarını tamamlayan kurumlar iso 9001 belgesi denetimine girebilirler. İşte bu süreçte kurumların ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısının oluşturulmasında yol gösterici olacak kuruluşlar iso 9001 belgesi danışmanlık firmalardır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlık firmaları kurumlarda ıso 9001 standardının nasıl kurulacağı nasıl uygulanacağı konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verirler. ISO 9001 standardı gereksinimleri konusunda danışmanlık hizmeti içeriği aşağıda anlatılmıştır.

ISO 9001 belgesi danışmanlık sürecinde ilk önce iso belgesi danışmanlarımız işletmenin genel işleyişi , organizasyon yapısı, prosesleri , alt yapı , makine ve ekipman parkı v.b konularda bir ön bilgi alarak kurulacak olan ISO 9001 Sistemi gereksinimlerini belirlemeye çalışırlar. İkinci aşama işletmede oluşturulacak olan Kalite ekibinin ve bu ekibin lideri olan Kalite Yönetim Temsilcisinin belirlenmesidir. Kalite Yönetim Temsilcisi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulup uygulamaları danışmanlarımız tarafından gözetilerek iso belgesi ile belgelendirildikten sonra sistemi devam ettirecek kişidir. Bu nedenle Kalite Yönetim Temsilcisi şirket üst yönetiminden olması kuruluşta sistemin devamlılığının sağlanması açısından önemlidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi standardının işletmede kurulumu öncesinde tüm çalışanların katılacağı ISO 9001 Temel Eğitimi gerçekleştirilecektir. Bu eğitimin amacı ISO 9001 Standardı nedir ? ISO 9001 Sistemi nedir? Kurumda ISO 9001 sistemi nasıl kurulacak ? ISO 9001 sitemi dokümantasyonu nedir ? ISO 9001 Dokümanları nasıl oluşturulur ? ISO 9001 sistemi içerisinde her bir personelin görev ve sorumlukları gibi genel bilgilendirmede bulunulur.

Bu ISO 9001 Eğitimi sonrasında her birim yöneticilerine departmanları ile ilgili oluşturulacak dokümantasyon anlatılır ve bu ISO 9001 Dokümantasyonu oluşumu esnasında üst yönetimin katılacağı ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi düzenlenir. Bu iso 9001 dokümantasyon eğitiminde dokümantasyonun sistem içerisinde yayınlanmasından revizyonuna ve imhasına kadar tüm süreçler açıklanarak anlatılır.

Dokümantasyon uygulamaları sonucu oluşan veriler ile Kalite Yönetim Temsilcisi önderliğinde analizler yapılır ve ISO 9001 Sisteminin aksayan yönleri var ise Düzeltici ve Önleyici faaliyetler başlatılarak sistem iyileştirilir. Bu ISO 9001 Belgesi ile belgelendirme yolunda ki en önemli adımlardan biridir. Uygulamaların içerisinde İç denetim Önemli bir yer tutmaktadır. Kurumda ISO 9001 sisteminin işleyişinin departmanlar arasında çapraz denetim yöntemi ile denetlenmesi sürecine iç tetkik ve ya iç denetim denilmektedir. Bu iç denetimin nasıl yapılacağı iç denetim soru listesinin nasıl oluşturulacağı , iç denetim raporunun nasıl yazılacağı hakkında üst yönetime verilen eğitime İç tetik eğitimi denilmektedir. İç denetim sonuçları aynı zamanda ISO 9001 KYS Yönetimi Gözden Geçirme toplantısının en önemli girdilerindendir.

iso belgesi danışmanlık eğitimi belgelendirme iso 9001 2008 2015 belgesi danışman neler yapar nasıl alınır kim verir iso kalite belgesi Ankara İstanbul İzmir bursa telefon numarası iletişim

ISO 9001 İç Denetim Danışmanlarımız gözetiminde gerçekleştirildikten sonra kurum ISO 9001 KYS Yönetimi Gözden Geçirme toplantısı düzenler ve bu toplantıdan sonra ISO 9001 Sisteminde her hangi bir uygunsuzluk görülmez ise İSO 9001 Belgesi ile belgelendirilmek için başvuru gerçekleştirilir. Bu süreci yukarıda yazılarımızda anlatmıştık. Kurum ISO 9001 Belgesi ile belgelendirildikten sonra ISO 9001 Danışmanlık süreci son bulmaktadır.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ