iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001 BELGESİ BAŞVURU VE DENETİMİ

ISO 9001 KYS Organizasyonda kurulup uyguları belgelendirme için yeterli görüldüğünde sıra ISO 9001 Belgesi belgelendirme kuruluşu başvurusuna gelmiş demektir.

İSO 9001 Belgesi Akreditasyon şartları içerisinde belgelendirilir. Bu süreçte organizasyon öncelikle hangi akreditasyon örgütünden ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilmek istediğine karar vermelidir. Bazı kurumlar KİK ihalelerine yönelik

TURKAK Akreditasyon markası taşıyan kuruluşları tercih ederken bazı organizasyonlar ihracat yaptıkları ülkelerin akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş bir

iso 9001 belgesi belgelendirme kuruluşundan bu belgeyi temin etmek istemektedirler. Örneğin İngiltere’ye ihracat yapan bir kuruluş

UKAS Akreditasyonuna sahip bir iso belgesi belgelendirme kuruluşu seçmektedir. Bu aşamadan sonra hangi akreditasyon kurumundan akredite iso belgesi alınacak ise o akreditasyon kurumundan akredite belgelendirme kuruluşu listesinden

iso 9001 belgesi belgelendirme kuruluşu seçilir. Her

iso belgelendirme kuruluşu her kapsamda belge vermeye yetkili değildir. EA kodu dediğimiz kapsamlar bulunmaktadır ve 39 EA kodu ve bunların alt NACE leri bulunmaktadır. Örneğin İnşaat sektöründe bir kurumsanız kapsamında EA 29 bulunan belgelendirme kuruluşunu ve ya Temizlik firması iseniz kapsamında EA 35 bulunduran

iso belgelendirme kuruluşunu seçmeniz gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşu seçimi yapıldıktan sonra iso belgelendirme kuruluşunun web sitesi v.b yöntemlerle

iso 9001 belgelendirme başvuru formuna ulaşılır ve başvuru formu doldurularak

iso 9001 belgesi belgelendirmesi için müracaat yapılmış olur.Bu form gönderilirken işletmenin resmi evrakları ve SGK hizmet listesi de başvuru formuna eklenir. Bu süreçten sonra belgelendirme kuruluşu size

İSO 9001 Belgelendirme için fiyat teklifi gönderir. Bu iso 9001 belgesi denetim fiyatını uygun bulursanız belgelendirme kuruluşu denetçi teknik uzman havuzuna bakarak denetçileri atar ve denetim planlanır.

İSO 9001 denetimi planında firmanın kapsamı ve çalışan sayısına göre Adam / Gün bazında nasıl bir denetim gerektiğini belirler ve denetim öncelikle ofiste 1. Aşama ve ofis ve uygulama sahasında 2.Aşama olarak gerçekleştirilir.

ISO 9001 denetimi TURKAK belgeli iso belgeleri

Denetime başlamadan önce

iso 9001 belgelendirme denetimi için bir açılış toplantısı yapılır. Bu açılış toplantısında denetçiler

iso 9001 belgesi belgelendirme denetiminin nasıl geçeceği hangi iso 9001 maddesine hangi denetçinin saat kaçta bakacağını belirten bir denetim planı sunarlar. Bu toplantıdan sonra iso 9001 belgesi belgelendirme denetimi yapılır.

İso belgesi denetimi esnasında bulunacak uygunsuzlar ;

- Majör Uygunsuzluk
- Minör Uygunsuzluk
- Gözlem

Olarak belirlenmiştir. Bu uygunsuzlukları tespit eden denetçiler denetim sonunda uygunsuzluk formlarını doldurarak işletmeye sunalar. Uygunsuzluk eğer Majör ve fazla sayıda ise denetçiler Takip denetimi belirleyebilirler. Takip denetimi gerektirmeyen uygunsuzluklar Uygunsuzluk kapama formu ve gerekli DÖF ler ile tamamlanır ve iso belgesi belgelendirme kuruluşuna gönderilir.

İSO 9001 belgesi düzenleyecek olan belgelendirme kuruluşu belgelendirme komitesi bu uygunsuzlukları ve genel denetim dosyasını inceleyerek belgelendirme kararı verir ise

Akredite ISO 9001 Belgesi firmaya düzenlenerek teslim edilir.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ