iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR?

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı Gıda tedarik zinciri içerisinde bulunan organizasyonların hammadde kabulden nihai ürün / hizmete kadar tüm proseslerini Ulusal ve Uluslar arası mevzuatlar içerisinde Hijyenik koşullarda üretmesini sağlamaya yönelik ISO tarafından yayınlanmış olan yönetim sistemi yaklaşımıdır. ISO 22000:2018 Belgesi ile belgelendirilen bu standart 2005 yılında yayımlanmış ve standarda ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı denilmektedir. Bu standartlar ailesi

ISO 22000 Standart ailesi ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar

ISO 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar

ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –ISO 22000:2018’in uygulanması ile ilgili kılavuzu

ISO 22005 Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik - Sistem tasarımı ve hazırlanması için genel ilkeler ve kılavuzu olarak yayımlanmıştır.

iso 22000 2018 gida güvenliği yönetim sistemi danışmanlık belgelendirme kuruluşları

ISO 22000 Standardı sadece Gıda Tedarik Zincirinde yer alan kuruluşlar tarafından uygulanabilirliği bulunan bir standarttır. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı yayınlanmadan önce dünyada en çok rağbet gören standardı HACCP, (Hazard Analysis and Critical Control Point - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ) gıda tedarik zincirinde yer alan kuruluşların, sağlıklı gıda üretim / hizmeti için gerekli olan personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb. hijyen şartlarının tanımlanarak dokümante edilmesi ve bu şartların sağlanması için uygulamalar ile üretim ve servis aşamasında nihai kullanıcı olan tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir Gıda Güvenliği yaklaşım olmuştur. ISO 22000 Standardı bu temeller üzerine ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin yönetim yaklaşımını da bünyesinde birleştirerek yeni bir standart olarak 2005 Yılında ISO Tarafından yayınlanmıştır. Standart yayınlandığı tarihten itibaren herhangi bir revizyona uğramamıştır. Bu nedenle ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı güncel bir standarttır ve belgelendirmesi ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi olarak isimlendirilmektedir. Son revizyonu ISO Tarafından 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Son revizyon ile ISO 22000:2018 Belgesi olarak geçmektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

- İnteraktif iletişim

- Sistem yönetimi

- Ön gereksinim programları

- HACCP prensipleri

Temeline Dayanmaktadır.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ