iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 20252 STANDARDI MADDELERİ ?

ISO 20252 Pazar Kamuyu ve Sosyal Araştırmalar Yönetim Sistemi standardı Belgesi ile belgelendirilmek isteyen kuruluşlar öncelikle standardın gereksinimi olan dokumantasyon yapısını oluştururken standardın her bir maddesini karşılayacak olan prosedür, talimat , proses, el kitiabı, görev tanımları , uygulama formları gibi dokumantasyonu hazırlamaları gerekmektedir. ISO 20252:2012 Belgesi Standardı maddeleri aşagıda belirtişmiştir.

Giriş

1. Kapsam

2. Terimler ve tarifler

3. Araştırma prosesi yönetim sistemi şartları

3.1 Organizasyon ve sorumluluklar.

3.2 Araştırmanın gizliliği

3.3 Dokümantasyon şartları

3.4 Yeterlilik ve eğitim

3.5 Taşerona verme / Dış kaynak kullanımı

3.6 Araştırma prosesi yönetim sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi

4. Araştırmanın yürütücü unsurlarının yönetilmesi

4.1 Araştırma taleplerinin cevaplanması

4.2 Proje programı

4.3 Müşteriler tarafından yardım ve müşterilerle işbirliği

4.4 Anketler ve tartışma rehberleri

4.5 Örnekleme ve veri işlemenin yönetimi

4.6 Araştırmanın yürütümünün izlenmesi

4.7 Araştırma dokümanları, malzemeleri ve ürünleri

4.8 Araştırma sonuçlarının raporlanması

4.9 Araştırma kayıtları

5. Veri toplama

5.1 Genel

5.2 Saha çalışanlarının yönetimi, işe alınması ve eğitimi

5.3 Saha çalışması ile veri toplanması

5.4 Nicel araştırma saha çalışanının geçerli kılınması

5.5 Nitel veri toplama

5.6 Kendi başına tamamlama ile veri toplama

5.7 Gözlemsel veri toplama

5.8 İkincil kaynaklardan veri toplanması

5.9 Veri toplama kayıtları

6. Veri yönetimi ve veri işleme

6.1 Genel

6.2 Basılı kopya veri girişi

6.3 Elle veri girişi gerektirmeyen veri tabanlarının doğruluğu

6.4 Kodlama

6.5 Veri düzenleme

6.6 Veri dosyası yönetimi

6.7 Veri analizi

6.8 Elektronik veri teslimi

6.9 Verilerin yedeklenmesi, elde tutulması ve güvenliği

7. Araştırma projeleri raporu

7.1 Genel

7.2 Nicel araştırma

7.3 Nitel araştırma

7.4 Gözlemsel araştırma

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ