iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 14001 STANDARDI VE BELGESİ NEDİR

ISO açılımı ile Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından yönetim sistemleri standartları yayınlandığını ve bu standartların amiral gemisinin ise 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı olduğunu açıklamıştık. Bu yönetim sistemi yaklaşımlarından biriside ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardıdır. Gelişen Dünya düzeni içerisinde sanayi devriminden başlayarak üretimin devamlı artması ve bunun sonucunda insanlığın çevreye ve doğaya verdiği zararın gün geçtikçe artması yeni dünyada çevreye verilen önemin artmasına neden olmuştur. Bu süreçte Çevreye verilecek olan zararın en alt seviyeye çekilebilmesi amacı ile her ülke kendi yasal zorunluluklarını oluştursa da bunun bir sistematik yaklaşım olarak dökumante edilerek kayıt altına alınması ve taahhüt edilmesini sağlamaya yönelik çalışma İngiltere de ortaya çıkmış ve İngiliz Standartlar Enstitüsü [British Standards Institute (BSI)] tarafından 1992 yılında yayınlanmış olan BS 7750 “Çevre Yönetim Sistemi- Özellikler ve Kullanım Kılavuzu” ile çevre yönetim sistemi yaklaşımı ortaya çıkmıştır.

iso 14001 2015 belgesi nasil alinir belgelendirme

Bu standardı Uluslar arası boyuta taşıyan ise ISO olmuş ve 1994 yılında ISO 14001 Serisi standartları yayınlanmıştır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı kuruluşun çevre ile olan ilişkisini ve bu ilişkide zarar görecek olan çevrenin zararını en aza indirmek için alınacak önlemlerin dokumante edildiği bir standart olarak karşımıza çıkmıştır. Bu ilk yayına ISO 14001:1994 Çevre Yönetim Sistemi Standardı adı verilmiş ve Standardın belgelendirmesi ise akreditasyon kuralları doğrultusunda gerçekleştirilerek ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olarak isimlendirilmiştir. ISO 14001 standardının gelişen dünya şartlarına göre revizyonu 2004 yılında yapılmış ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi standardı ISO 14001:2004 Belgesi olarak belgelendirilmiştir. Standardın 2015 yılı içerisinde revizyonu gerçekleştirilmiş ve ISO 14001:2015 revizyonu olarak yayınlanmıştır. Bu süreç 2018 yılında ISO 14001:2004 Standardının iptal standart olması ve yerine ISO 14001:2015 Standardının geçmesini sağlamıştır. Bu standardın belgelendirmesi ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesidir.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ