iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 14001 : 2015 BELGESİ NEDİR ?

ISO 14001 :2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR

Çevre Nedir? Çevre kavramı, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel alan olarak tariflenmektedir. Bu nedenle canlının var olduğu ortam ya da koşulların sağlıklı bir yaşamın sürdürmesi ancak sağlıklı bir çevreyle mümkündür.

Kızıl dereli atasözünde de insanlığın çevreye vermesi gereken önem son ırmak kuruduğunda ,son ağaç yok olduğunda son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak şeklinde vurgulanmıştır.

Bu sistematik ilişkinin insanlar nedeni ile çevrenin aleyhine bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, doğal dengeleri bozulmasına neden olmaktadır.

İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevresiyle oluşturduğu, bu dengenin bozulması çevre sorunlarını oluşturmaktadır.

Bu şartlar içerisinde organizasyonlarda çevre bilinci oluşturmak ve çevre ile ilişkilerini yönetebilmek amacı ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı hayata geçirilmiştir. ISO 14001 Belgesi ile belgelendirilen bu standardın amacını yukarıda açıklamaya çalışmıştık. Şimdi ISO 14001 Standardının iso 14001 belgesi ile belgelendirmeye gidecek süreçteki uygulamalarına göz atacağız.

iso 14001 çevre belgelendirme nedir nasıl alınır TURKAK akrediteli çevre belgesi alma şartları

ISO 14001 Standardı 4 ana madde ve alt maddelerden oluşan en son revizyonu 2004 yılına gerçekleştirilmiş ve diğer ISO 9001 gibi yönetim sistemi standartları ile ortak maddelere sahip ve entegre olarak uygulanabilecek bir standart iken ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi standardının 2015 yılı revizyonu ile ISO 14001 Standardını 9001 standardı ile entegre edebilmek adına ISO 14001:2015 Standardı yayınlanmış ve 10 madde olarak güncellenmiştir.ISO 14001 belgesi ile belgelendirilmek isteyen kuruluşlar öncelikle ISO 14001 standardının gereksinimlerini karşılayan dokumantasyon yapısını organizasyonlarında oluşturmaları gerekmektedir. ISO 14001 sisteminin kurulması için izlenecek yol ;

Çevre Yönetim Temsilcisinin Atanması: Organizasyon içerisinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulup uygulanmasından sorumlu olacak kişi olan Çevre Yönetim Temsilcisinin belirlenerek Üst yönetim tarafından atanmalı ve bu atama bir duyuru ile tüm çalışanlara duyurulmalıdır. Çevre Yönetim Temsilcisi ISO 14001 Standardının ISO 14001 Belgesi ile belgelendirilmesi denetiminde denetim ekibine karşı sorumlu olacaktır.

Çevre Birim Sorumlularının Atanması: Organizasyon içerisinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yükümlülükleri bulunan bölümlerden bir temsilci seçilir. Bu kişi Çevre birim sorumlusu olarak bölümü ile ilgili çevre çalışmalarını yürütmek, diğer Çevre Yönetim Temsilcisine gelişmeleri aktarmakla yükümlüdür. İso 14001 çevre yönetim sisteminde Çevre birim sorumluları ve Çevre Yönetim Temsilcisi Çevre Ekibi olarak isimlendirilirler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi: ISO 14001 Belgesi ile belgelendirileceğiniz bu süreçte size yol gösterici olacak danışmanlık kuruluşu tarafından düzenlenecek olan ISO 14001 Standardı temel eğitimine tüm firma çalışanlarının katılması gerekmektedir. Bu eğitimde ISO 14001 nedir ? ISO 14001 Standardının yararları, tarihçesi, iso 14001 standardı maddeleri ve bu maddeleri kuruluşta karşılarken çalışanlara ne gibi sorumluluklar düşmektedir gibi konular anlatılmaktadır.

ISO 14001 Dokümantasyonun Oluşturulması: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereksinimi olan ISO 14001 Politikası , ISO 14001 Çevre Hedefleri, ISO 14001 Prosedürleri, ISO 14001 Talimatları , ISO 14001 formları , Çevre Yönetim Programı, ISO 14001 Planları ISO 14001 Çevre El Kitabı gibi dokümantasyon oluşturulur, onaylanır ve yayımlanır. Bu süreçten sonra uygulamalar gerçekleştirilir ve ISO 14001 Belgesi Belgelendirme kuruluşu başvurusu yapılır.

ISO 14001 Belgelendirme Denetimi: ISO 14001 Belgesi ile belgelendirilmek için akredite belgelendirme kuruluşu belirlenir ve iso 14001 Belgelendirme başvurusu yapılır. ISO 14001 Belgelendirme kuruluşu TURKAK akrediteli olabileceği gibi diğer Ulusal Akreditasyon örgütleri tarafından akredite edilmişte olabilir. ISO 14001 Belgesi düzenleyecek olan belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetim sonucu bulunan minör ve ya majör uygunsuzlukların kapatılmasına müteakip ISO 14001 Belgesi ile belgelendirilmeye hak kazanır organizasyon.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ