iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 14001:2015 STANDARDI REVİZYONU

Daha Önceki yazılarımızda da belirtiğimiz gibi ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü) yayımlamış olduğu standartları belirli periyotlar ile gözden geçirmekte ve revize etmektedir. Bu şartlar altından Yönetim Sistemi yaklaşımları içerisinde bulunan

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı gözden geçirmeleri tamamlanarak revizyon gereği duyulmuş ve 15.09.2015 tarihinde revizyonu gerçekleştirilmiştir. ISO nun üyesi olan TSE tarafından ISO 14001 Stadnardının yeni revizyonu olan

ISO 14001:2015 Standardı 23.10.2015 tarihinde Türkçeye çevrilerek yayımlanmıştır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

ISO 14001:2004 Versiyonu olarak 2005 yılından beri yürürlükte kalmış ve standart değişen çevre şartları ve organizasyonların gereklilikleri doğrultusunda

ISO 14001:2015 olarak revize edilmiştir. Çevre ISO 14001:2004 Standardı ile belgelendirilen kuruluşlar Sistemlerini ISO 14001:2015 Standardına göre revize ederek 15.09.2018 Tarihine kadar

ISO 14001:2015 Belgesi geçişini sağlamaları gerekmekteydi. Belgelendirme kuruluşları bu geçiş sürecini başarı ile tamamladılar.

 

ISO 14001:2015 Standardı ve belgelendirmesi olan ISO 14001:2015 Belgesi 2018 yılı itibari ile tamamen yürürlüğe girmesi ile standardın ilk versiyonu olan ISO 14001:2004 Versiyonu tamamen yürürlükten kalktı ve iptal bir standart olarak Çevre Yönetim Sistemi standartlar serisinin tarihinde yerini aldı.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ