iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 14001:2015 BELGESİ NEDİR ?

ISO 14001:2015 Standardı ISO Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından uzun bir aradan sonar revize edildi. Standardın son revizyonu 2004 yılında yapılmış ve ISO 14001:2004 Standardı olarak sunulmuştu. Belgelendirmesi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile gerçekleştirilmekte idi. Standart 23.10.2015 yılında revize edilmiş ve ISO tarafından yayınlanmıştır. TSE tarafından standart Türkçeye Çevrilmiş ve TURKAK ve diper Akreditasyon kurumları Belgelendirme Kuruluşlarını

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı konusunda akredite etmiştir.

ISO 14001:2015 Belgesi yürürlükteki son ve güncel versiyondur.

ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi nedir nereden alınır gerekli evraklar nelerdir standartta değişen maddeler nedir
 

ISO 14001:20015 Çevre Yönetim Sistemi ile ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri 2017 Yılı EKim ayına kadar beraber yürülükte kalacak bu sure içerisinde kuurluşlar ISO 14001:2015 Belgesi için gerekli revizyon çalışmalarını yaparak

ISO 14001:2015 Belgesi ile belgelendirileceklerdir.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ