iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
GEÇERLİ ISO 9001 BELGESİ NASIL ANLAŞILIR ?

Akreditasyonlu iso yönetim sistemi belgeleri nedir açıklamadan önce akreditasyon nedir? Yönetim Sistemi Belgelendirme akreditasyonu nedir? Bu konular üzerine biraz bilgilendirme yapmak faydalı olacaktır düşüncesindeyiz. Akreditasyon kelimesi Türk Dil Kurumu Türkçe Büyük Sözlükte Kuruluşların, üçüncü bir tarafça belirlenen teknik ölçütlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi olarak açıklanmaktadır. Bu açıklama doğrultusunda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sisteminizin uygunluğunu değerlendirecek bir belgelendirme kuruluşu ve bu kuruluşu akredite etmiş ulusal bir akreditasyon kurumunun bulunması gerekmektedir. O zaman Ürün , Sistem ,Laboratuvar , Test , Analiz , Gözetim , Muayane konularında akreditasyon sürecinin nasıl oluştuğunu ve akreditasyon zincirini anlatmaya başlayalım.

Burada açıklamaya çalışacağımız temel vurgunun ISO 9001 Belgesi akreditasyonu ve iso 9001 belgesi akredite belgelendirme kuruluşları kimlerdir konusu olacaktır. Akredite İSO BELGESİ nedir ve iso kalite belgesi alırken akreditasyonlu olup olmadığını nasıl anlarız bunu da açıklamış olacağız. İSO 9001 Belgelendirme akreditasyonu zincirinin en başında IAF (International Accreditation Forum) Uluslar arası Akreditasyon Formu bulunmaktadır. IAF akreditasyon kuruluşlarının bağlı bulunduğu en üst makamdır. IAF Üyeleri belirli kriterler doğrultusunda IAF üyesi olmuşlardır bu kriterler;

-IAF üyelik Anlaşması imzalayan Akreditasyon Örgütleri

Türk Akreditasyon Kurumu olan TURKAK bu grup üyeler içerisindedir. Bu üyeler direk IAF ile üyelik sözleşmesi ve tanıma anlaşması olan MLA anlaşması imzalarlar.

-IAF Dernek Üyeleri

Herhangi bir ülke akreditasyon kurumu olmayıp bir denek çatısı altında oluşturulmuş akreditasyon kurumlarıdır. Örnek olarak Avrupadan European Organization for Quality (Avrupa Kalite Teşkilatı) gösterilebilir.

-IAF Özel Tanıma Organizasyonları Bölgesel Akreditasyon Gruplar

Kıta ve Bölge Akreditasyon kurumlarının IAF tarafından MLA anlaşması ile karşılıklı tanınmasıdır. Bu Kıta Akreditasyonlarına örnek olarak EA European Cooperation for Accreditation (Avrupa Akreditasyon İşbirliği ) gösterilebilir.

-IAF Özel Tanıma Organizasyonları Gözlemci Örgütler

Bu örgütler IAF üyesi olmakla beraber Karşılıklı tanıma anlaşması olan MLA imzalanmamış kurumlardır. Bunlara örnek olarak SADCAS Southern African Development Community Accreditation Service (Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Akreditasyon Servisi ) gösterilebilir.

Akreditasyon kavramını ve IAF organizasyonunu açıkladığımıza göre akredite ISO 9001 Belgesi ne demektir bunu anlatmaya çalışalım. İşte bu üye Akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş Ulusal Akreditasyon kurumlarının ISO 17021 Standardı doğrultusunda akredite ettiği kuruluşlara akredite ISO 9001:2015 belgesi belgelendirme kuruluşları denilmektedir. Bu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme kuruluşları akreditasyon kuralları doğrultusunda yapmış oldukları İSO BELGESİ denetimi sonucu akreditasyonlu ıso 9001 belgesi düzenlemektedirler.

 
 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ