iso belgesi,iso 9001 belgesi,iso 9001 2000 belgesi,iso 9001 2008 belgesi,iso kalite belgesi,kalite yönetim sistemi belgesi,iso belgelendirme,iso kalite sistemi
blogger
google plus
twitter
facebook
İSTANBUL TEL: 0212 570 55 95
ANKARA TEL: 0312 419 64 00
BURSA TEL: 0224 256 83 66
KAYITLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

A.AMAÇ VE KAPSAM

Kalite Sisteminin etkinliğini sağlamak için kalite kayıtlarının tanımlanması, hasar ve bozulmayı engelleyecek ortamlarda saklanması, ulaşılabilirliğinin sağlanması, tekrar elde edilebilir olması ve elden çıkarılması yöntemlerinin belirlenmesidir.

Bu prosedür kalite sistemi kapsamında yer alan tüm hizmetlerle ilgili kalite kayıtlarını ve ISO 9001:2008 standardının 4.2.4 maddesini kapsar.

B. SORUMLULAR

Kayıtların etkin olarak uygulanmasını sağlamaktan , muhafaza edilmesini sağlamaktan, iptal edilenlerin yürürlükten kaldırılmasından , güncel olanların dağıtılmasından , belirtilen sürelerde saklanmasını sağlamaktan Kalite Yönetim Temsilcisi,

Bölümleri ile ilgili kayıtları tutmak ve muhafaza etmekten tüm firma çalışanları sorumludur.

C. TANIMLAR

KALİTE KAYDI : Elde edilen sonuçları beyan eden veya gerçekleştirilen faaliyetin delilini sağlayan dokümanlar .

D. UYGULAMA

1. Kalite Sistemimizin tanımlanan şartlara uygunluğunu ve etkin olarak işleyişini gösteren Kalite Kayıtları, Kalite Sisteminin incelenmesi ve tetkiki, müşterinin memnuniyet düzeyi, uygunsuzluk oranları, Düzeltici ve / veya Önleyici faaliyetlerin etkinliği, personelin eğitimi ve tedarikçi değerlendirme gibi konularda bilgi sağlar.

2. Kayıtlar ilgili birimler tarafından yıl içerisinde tasnif edilir ve kalite kayıtları listesinde belirlenen sürelerde dosyalarında okunaklı,tahrip ve bozulmayı engelleyecek bir şekilde muhafaza edilir. Kayıtlara ulaşılabilirliğin sağlanmasından kendilerinde bulunduğu sürece ilgili birimler sorumludur.

3. Sistemde uygulanan Kalite Kayıtlarının tanımı, bu kayıtları oluşturmak ve muhafaza etmekten sorumlu birimler ve kayıtların birimlerde ve arşivde saklama süreleri “Kalite Kayıtları Listesi” ile belirlenmiştir. “Kalite Kayıtları Listesi” Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından tutulur ve gerektiğinde güncelleştirilir.

E. REFERANSLAR

ISO 9001 : 2008 madde 4.2.4

F. EKLER

Kalite Kayıtları Listesi....................( FRM.XX )

Arşivleme talimatı...........................( TLM.XX )

Arşiv Kayıt formu...........................( FRM.XX )

 
Sık Sorulan Sorular