iso belgesi,iso 9001 belgesi,iso 9001 2000 belgesi,iso 9001 2008 belgesi,iso kalite belgesi,kalite yönetim sistemi belgesi,iso belgelendirme,iso kalite sistemi
blogger
google plus
twitter
facebook
İSTANBUL TEL: 0212 570 55 95
ANKARA TEL: 0312 419 64 00
BURSA TEL: 0224 256 83 66
ISO 14001 STANDARDI VE BELGESİ NEDİR

ISO açılımı ile Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından yönetim sistemleri standartları yayınlandığını ve bu standartların amiral gemisinin ise 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı olduğunu açıklamıştık. Bu yönetim sistemi yaklaşımlarından biriside ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardıdır. Gelişen Dünya düzeni içerisinde sanayi devriminden başlayarak üretimin devamlı artması ve bunun sonucunda insanlığın çevreye ve doğaya verdiği zararın gün geçtikçe artması yeni dünyada çevreye verilen önemin artmasına neden olmuştur. Bu süreçte Çevreye verilecek olan zararın en alt seviyeye çekilebilmesi amacı ile her ülke kendi yasal zorunluluklarını oluştursa da bunun bir sistematik yaklaşım olarak dökumante edilerek kayıt altına alınması ve taahhüt edilmesini sağlamaya yönelik çalışma İngiltere de ortaya çıkmış ve İngiliz Standartlar Enstitüsü [British Standards Institute (BSI)] tarafından 1992 yılında yayınlanmış olan BS 7750 “Çevre Yönetim Sistemi- Özellikler ve Kullanım Kılavuzu” ile çevre yönetim sistemi yaklaşımı ortaya çıkmıştır.

ISO 14001 BELGESİ NEDİR NASIL ALINIR ISO 14001-2015 BELGESİ BELGELENDİRME

Bu standardı Uluslar arası boyuta taşıyan ise ISO olmuş ve 1994 yılında ISO 14001 Serisi standartları yayınlanmıştır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı kuruluşun çevre ile olan ilişkisini ve bu ilişkide zarar görecek olan çevrenin zararını en aza indirmek için alınacak önlemlerin dokumante edildiği bir standart olarak karşımıza çıkmıştır. Bu ilk yayına ISO 14001:1994 Çevre Yönetim Sistemi Standardı adı verilmiş ve Standardın belgelendirmesi ise akreditasyon kuralları doğrultusunda gerçekleştirilerek ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olarak isimlendirilmiştir. ISO 14001 standardının gelişen dünya şartlarına göre revizyonu 2004 yılında yapılmış ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi standardı ISO 14001:2004 Belgesi olarak belgelendirilmiştir. Standardın 2015 yılı içerisinde revizyonu ile ilgili taslak metin ISO Teknik komiteleri tarafından yayınlanmış olup henüz revizyon tamamlanmamıştır. ISO 14001 Revizyonu 2015 yılı sonuna kadar yayınlanarak ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı olarak isimlendirilecektir.

 
Sık Sorulan Sorular